Tann og øyebehandling må dekkes av folketrygden

Demokratene i Norge har programfestet at vanlig tannbehandling og øye skal legges inn under folketrygden og dekkes på samme måten som andre helseskader.Det er meningsløst at et flertall av stortingspartiene med Høyre i spissen, faktisk mener at folks tannproblemer ikke skal få den samme offentlige oppmerksomheten som andre skader på menneskekroppen. Det er dessverre et faktum at mange nordmenn slutter å gå til tannlegen for det «rett … Les mer

Vil gjøre mer for små og mellomstore bedrifter

«Etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter er nøkkelen til flere arbeidsplasser og økt livskvalitet for folk. En stor andel av norsk verdiskaping skjer i små og mellomstore bedrifter. Derfor ønsker Demokratene i Norge bedre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk,» sier politisk nestleder i Demokratene i Norge, … Les mer

Demokratenes muligheter

Demokratene i Norge har gjort sitt beste stortingsvalg noen gang. Til tross for en svært svak organisasjon med kun aktive fylkeslag i en håndfull fylker og få valgkampmedarbeidere også i disse fylkene. «Det er en bragd som mye skyldes at sentralstyret og partiledelsen forstod at partiet måtte ha en klar profil på et lite antall … Les mer

De enslige må ikke glemmes

«Nå er stortingsvalget over og nå må regjeringen gjøre noe for de mange aleneboere som befinner seg i en økonomisk krevende situasjon. Målet må være at de enslige skal få en bedret økonomisk. Dette kan gjøres ved å se på skatte og avgiftstrykket for denne store gruppen,» sier Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Er det mulig å senke skatter og avgifter på nødvendighetsgoder som arbeid, bolig og mat, … Les mer

Ikke helt fornøyd med valget

«Valget mandag ga det beste resultatet i Demokratene i Norge og Demokratenes historie. Det bør være en inspirasjon til videre partibygging,» sier Demokratene i Norges leder Makvan Kasheikal. Han mener valget kunne vært enda bedre, men at det var vanskelig dette året siden det deltok flere nye partier som konkurrerte om de samme velgerne som Demokratene i Norge.  

«Men», sier Kasheikal, «Alliansen klarte … Les mer