Vern om norske arbeidsplasser

«Avinors styre har besluttet å tildele en 5-årskontrakt for tårntjenester på Ålesund lufthavn Vigra, og tårn og -innflygningstjenester ved Kristiansand lufthavn Kjevik, til det spanske selskapet Saerco» ifølge fvn. Sentralstyremedlem i Demokratene Jorunn aaselle Olsen lister opp mange flere eksempler på utenlandske etableringer som hun mener har vært mislykkede. Hun skriver:

«Sørlandsbanen blir overtatt av England ( British go) og Kina eier buss … Les mer

Regjeringen tar fra de syke og svake i Norge

«Regjeringen med det selvutnevnte familie partiet KrF på laget – fører en usosial politikk ovenfor folk og familier som sliter i Norge,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Det siste nå er at tusen vis av syke mennesker mistet den inntektssikringen de hadde gjennom – arbeids avklarings penger kalt AAP – før de … Les mer

Hva om?

Ja, hva om alle norske bileiere – altså de som tenker selv, og ikke lar politikerne tenke for dem – gir blanke f… i å betale bompenger, altså en solidarisk protestaksjon fra avtalt dato? Hva kunne myndighetene gjort da? Tvangs-selge bilen? Og hvem skulle kjøpe den da,» spør Terje Haugom, medlem av Demokratene i … Les mer

Mot masse-overvåking

«Norske etterretnings-myndigheter advarer på det sterkeste mot digital over-våking i stor stil i vårt samfunn. Forslaget om satellitt-basert overvåking av dine og mine bevegelser med våre biler – kalt «vei-prising» -, kan innebære en stor sikkerhetsmessig risiko, fordi fremmede makter med letthet kan hacke seg inn i systemet,» mener lederen for Demokratene i Hordaland Marianne Solheim og medlem av Demokratene i Bergen, Terje … Les mer

Vil beskytte naturen

Næringsdepartementet har gitt driftstillatelse til selskapet Nussir, som ønsker å opprette en kobbergruve Repparfjorden  i Kvalsund kommune i Finnmark.2 millioner tonn Gruveavfall skal dumpes i en fjord som har  beskyttelse som nasjonal laksefjord.

Det misliker Demokratenes sentralstyremedlem Jorunn Aaselle Olsen dårlig.

«Utslippet vil ramme torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å være negativ for laksen i Repparfjordelva. Dumpingen av … Les mer