Demokratene vil fjerne all egenbetaling på kreftmedisin

«Gode sykehusene og dyktige fagfolk er helt avgjørende for at norske liv skal reddes når kriser og alvorlig sykdom oppstår. For når teknisk og vitenskapelig utvikling gir oss mulighet til å gjøre mer, må vi ha kompetanse, utstyr og ekspertise for å ta i bruk nye metoder som koster penger. Hvis du for eksempel havner i en alvorlig ulykke uten et sykehus eller … Les mer

Hareide med dårlig skoledebattargumentasjon

«I et leserbrev Knut Arild Hareide sendte rundt til mediene for rundt en uke siden legger han argumentasjonen ned på det enkleste og mest demagogiske skoledebattnivå. Knapt verdig en partileder. I stedet for det som er relevant i debatten om hvilken regjeringskonstellasjon KrF skal knytte seg til, nemlig hvilken politikk en slik regjering vil føre, velger han å plukke ut de områdene i … Les mer

Ulovlig bomring?

«Norge fikk EUs dispensasjon fra det opprinnelige direktivet for innkreving av bompenger. Men fikk Norge aksept fra EU til å lukke inne en by som Bergen i en bomring, som rammer enhver som beveger seg inn eller ut av byen, eller bare skal passere gjennom med annet reisemål? Kommunen dekker jo hele Bergens-halvøyen, med … Les mer

Siv gikk med på å øke antallet kvoteflyktninger med 45 % for å komme i regjering

FrP har mange medlemmer som oppriktig ønsker at innvandringen til Norge skal reduseres. Disse medlemmene arbeider for partiet i håp om at det skal bidra til at den katastrofale kursen Norge nå er på skal endres. Det disse bra medlemmene ikke er klar over er at partileder Siv Jenssen og et flertall i partiets sentralstyre i virkeligheten aktivt har stemt for tiltak som øker innvandringen. Å begrense innvandringen er på ingen måte prioritert. Det som blir prioritert er skattelette for den … Les mer