Demokratene leverer politisk!

Demokratene leverer politisk!Demokratene leverer politisk!

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder den 28.april en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Det er godt å konstatere at hele fylkestinget tverrpolitisk ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere i alle aldre, små og mellomstore bedrifter, syke og friske – og at vi sammen i fylkestinget … LES MER

Politikerforakt og nasjonalt selvhat

Politikerforakt og nasjonalt selvhatPolitikerforakt og nasjonalt selvhat

Demokratene har en klar formening om at politikerforakt er sterkt økende i Norge. Årsakene er trolig sammensatte og forskjellige. Sett ut ifra et nasjonalt perspektiv ser vi at konstellasjonene på venstre- og høyresiden ikke klarer å tilfredsstille det norske folk samtidig på viktige politisk områder:

I … LES MER

Demokratene vil oppheve koronafullmakten.

Gruppeleder i Kristiansand, Vidar Kleppe foreslår å oppheve “koronafullmakten”, der Kristiansand bystyre ga fra seg makt til formannskap og ordfører. Kleppe mener at fra 27 April da de generelle nasjonale forbudene oppheves, kan bystyremøtene for eksempel avholdes i Kilden teater og konserthus for å unngå at de 71 folkevalgte blir sittende for tett inntil hverandre. Kleppe stemte selv for det opprinnelige vedtaket som skulle kunne gjelde fram til 17. juni om situasjonen krevde det. Det ble også besluttet at vedtaket … LES MER

Nytt styre i Demokratene Vestland

Demokratene har nå etablert et lag for det nye fylket Vestland. Fylket omfatter de gamle fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det ble nylig valgt følgende styre for det nye fylkeslaget:

Leder:  Svein Arne Grønnevik

Nestleder: John Herfindal Sandvik

Sekretær/Kasserer:  Hilde Bjørkhaug

Styremedlem: Kjersti Marceliussen

Fylkeslaget har også en aktiv side på Facebook som heter Demokratene i Vestland.

Lagets nyvalgte leder uttaler følgende: «Vårt mål er å verve flere medlemmer og å få startet opp lokallag i alle deler … LES MER