Forsvaret bør selv reparere eget materiell

Denne uken skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ta stilling til om Forsvaret skal konkurranseutsette deler av vedlikeholdet av eget materiell som de i dag gjør selv. Det skal spares over 300 millioner kroner på vedlikehold, og forslaget fra Forsvarsstaben er å kutte 150-170 stillinger i Luftforsvaret og å legge ned Hærens verksteder i Bardufoss og Elverum.

«Dette er en skremmende utvikling av vårt forsvar. … Les mer

Frykter at utenlandske selskap skal overta for mye av omsorgstjenestene

Jorunn Aaselle Olsen, som medlem av Demokratenes sentralstyre, er skeptisk til at store utenlandske selskaper overtar stadig mer av ansvaret for eldreomsorg, barnevern, rus og psykisk omsorg i Norge. Hun viser til den svenske omsorgsgiganten Ambea som nylig kjøpte Aleris omsorg for 2,6milliarder kroner. «Fra før har Ambea kjøpt alle de fem selskapene i velferdskonsernet Heimta, som opererer innen barnevern og rusomsorg. Ambea … Les mer

Kleppe på Vest Agder Fylkesting: Foreslår granskning av gigantisk kulturprosjekt

I dag samles fylkestinget i Vest-Agder til et todagers langt møte. Demokratenes fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe sier at han under møtet vil foreslå en helt nødvendig uavhengig gransking av kunstsilo-prosjektet og prosessene i og rundt dette gigantprosjektet til minimum 530 millioner kroner. Dette prosjektet dreier seg om en nedlagt kornsilo i havneområdet som er … Les mer

Demokratisk kapitalisme som svaret på alt

«Vi ser at protestene i Frankrike nå ønsker seg formueskatten gjeninnført og minstelønna opp. Ganske venstrevridde krav, altså. Så opposisjonen sliter. Hva sliter vi med? Enighet. Vi er som staur som spriker i alle retninger. I Norge spørres det om hvor opposisjonen er. Men opposisjonen mangler det aller viktigste. Her som i Norge. Vi mangler … Les mer

Norge skal ikke styres av overnasjonale organer

«Det er grunnlovsfestet at Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger,» skriver Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med … Les mer