Demokratene vil ha skreddersøm i eldreomsorgen

«Demokratene i Kristiansand vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. Våre eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner. For å være rigget og klar for det store antallet av eldre trenger helsevesenet flere mennesker med spisskompetanse på alt innen eldreomsorgen. Vi vil derfor styrke heletiltakskjeden for å … Les mer

Hvis Hagen hadde hørt på Kleppe og stemt nei til EØS hadde Norge fremdeles vært et fritt land

Mange er nå av den oppfatning at EØS-avtalen overfører for mye makt over norske forhold fra Norge til Brussel. Norges frihet er beskåret, og  kjettingen som innskrenker vår frihet, får stadig flere lenker. Regjeringen Solberg la det norske finanstilsynet inn under EU. Norge ble tilsluttet EUs energiunion, ACER. Og nå har regjeringen i Jeløyaerklæringen åpnet for at Norge skal bli en del av EUs kvotesystem for omfordeling av immigranter.

 

Les mer

Unge Høyre på ville narkotikaveier

«Unge Høyre vil legalisere cannabis/marihuana/gress! Det må aldri skje,» mener Terje Haugom fra Demokratene i Hordaland. «Alle som har kunnskap om hva cannabis gjør med hjernen, vil fraråde noe slikt. Det hevdes av frisinnede personer at «mennesket har alltid hatt behov for å ruse seg». Det får bli opp til de sakkyndige å forklare … Les mer

Norsk bensin og diesel er altfor dyr

«Forrige uke uke kom nyheten om at pumpeprisen på bensin og diesel er «all time high» med FrP i regjering. Pumpeprisen på bensin er nå på hele 16,70 kroner pr. liter.  Det er blodig urettferdig og totalt unødvendig at vi nordmenn skal måtte betale stadig mer for bensin og diesel pga. noe økt oljepris internasjonalt … Les mer

En uheldig utvikling

«Fedme blant barn og unge er på stigende kurs i Norge. Årsakene til dette kan være mange. Men noen ting er rimelig lett å observere. Nettbrett og mobil-telefoner, for mye usunn ferdigmat og drikke, og for mye lommepenger tilgjengelig,» mener Terje Haugom fra Demokratene i Hordaland.

«De «sosiale medier» – som egentlig er høyst … Les mer

Europeisk kvotesystem for ulovlige innvandrere er nedfelt i regjeringserklæringen

For globalistene er landegrenser en uting, og deres visjon er at halve Afrika flytter til Europa. Det er derfor to diametralt forskjellige syn når det gjelder de som tar seg til Europa sjøveien uten visum.

Nasjonalistene vil at de enkelte stater skal beskytte sine grenser, og at folk som senker fartøyene de er om bord i og så blir plukket opp av sjøen skal settes i land på eget kontinent. Demokratene er tilhenger av en slik løsning. I praksis betyr … Les mer