Nytt gjennomslag for Vidar Kleppe

Kristiansand kommune vil nå etablere et elektronisk varslingssystem for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Det gamle systemet ivaretar ikke personvernet godt nok, melder NRK Sørlandet. Tidligere leder av kontrollutvalget i Kristiansand, Demokratenes bystyrerepresentant Vidar Kleppe, sier han har tatt flere initiativ for å få på plass et bedre varslingssystem i kommunen og er glad for at dette nå … Les mer

Det er ikke slik vi skal ha det!

«Hvor lenge skal vi tolerere dette», spør lederen for Demokratene i Kristiansand, Terje Larssen. Han sikter til at seks av ti eldre på institusjon nå er underernærte! Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Nasjonalt Råd for ernæring. Dette rådet er et fagråd oppnevnt av Helsedirektoratet, som gir råd og bidrar til å styrke … Les mer

Vil ikke ha svenske tilstander

Svenskene er sure på Donald Trump fordi han i en tale brukte Sverige som et eksempel på tilstanden han ikke ønsker å ha i USA. Selvsagt vil han ikke det. Sverige har de siste årene utviklet seg til å bli et land preget av opptøyer, bilbranner, hærverk og vold, utført hovedsaklig av ungdom … Les mer

Kjemper for aleneboere

På grunn av et generelt høyt kostnadsnivå, opplever mange aleneboere at de befinner seg i en økonomisk krevende situasjon, mener Demokratenes bystyrerepresentant i Kristiansand, Vidar Kleppe. Han mener målet bør være at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antallet single/enslige er stadig økende, og mener man bør se på skatte og avgiftstrykket for denne store gruppen. Dessuten peker han på at … Les mer