Vi vil

at alle skal føle fellesskap og tilhørighet i samfunnet. Et samfunn basert på solidaritet er en forutsetning for en fellesfinansiert velferdspolitikk, lav kriminalitet og et fungerende arbeidsmarked.

et tryggere land

Etter at Norge meldte seg inn i Schengen-samarbeidet, har grensene vært åpne for kriminelle.

uten EU/EØS

EUs fire friheter, fri flyt av personer, arbeid, kapital og tjenester, gir ekstreme rammebetingelser som vår nasjon ikke bør godta.

for patrioter

En moderne demokratisk nasjon behøver patrioter som vet at en levende nasjon tilhører dem som har skapt den og de som effektivt deltar i å utvikle den.