Dusør til den første som finner en flyktning i Morialeiren!

I debatten om menneskene som befinner seg i Morialairen på den greske øya Lesvos omtales alle
som befinner seg i leiren som «flyktninger». I den norske debatten om flyktningpolitikk skjelnes det
ikke mellom flyktninger og ulovlige innvandrere. Men i virkeligheten er det stor forskjell på ekte
flyktninger og ulovlige innvandrere.

I et oppslag på NrK.no fra 6. november 2015 gjør jusprofessor Peter Ørebech rede for hva som er en
flyktning i henhold til … LES MER

Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!

Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!

I Demokratenes program heter det: «En større utredning fra Norges Miljøvernforbund dokumenterer at vindturbiner er ødeleggende for vår siste villmark – kysten. De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, genererer helseproblemer, truer … LES MER

Nok er nok!

Nok er nok! NRK skriver...Nok er nok!

Jeg kan aldri godta at flere ti-talls milliarder hvert år bare i bistandspenger sendes ut av Norge til fremmede folk og land der pengene forsvinner til: Diktaturer, kvinneundertrykking, død, krig og korrupsjon, samtidig som storting og regjering lar våre egne … LES MER