Stortingsrepresentanter på tur

Jan_simonsen5-150x1503331Hallgrim Berg, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, – eller Høgre, – som han nok selv vil foretrekke å benevne sitt parti, har skrevet flere bøker om emner fra rakfisk (Rakfisk i godt lag) via morsomme «på kanten historier», kalt soger på Hallgrims sitt språk (Når sevja steg) til problemer med islam (Demokrati eller islamisme. Europa under islam?).

Kleppe vil beholde kreftkoordinator

Vidar_Kleppe2-150x123Over 200 kommuner i Norge har kreftkoordinator. Men nå har Kristiansand kommune uten politisk behandling besluttet å fjerne den den viktige stillingen som kreftkoordinator i kommunen vår. «Dette medfører at situasjonen for de kreftsyke og familiene deres forverres,» konkluderer Demokratenes bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe. «Etter Demokratenes mening kan derfor ikke denne administrative beslutningen fra administrasjonen bli stående,» mener han.

Biblioteksjef vil bestemme hvem islamkritisk organisasjon skal bruke som møteleder.

KleppeOrganisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» søkte i 2013 om å få arrangere et informasjonsmøte på Kristiansand folkebibliotek. Biblioteket avslo søknaden. I år ba imidlertid Sivilombudsmannen om at biblioteket tok en ny vurdering. I mellomtiden hadde Demokratenes bystyremedlem Vidar Kleppe tatt opp saken flere ganger i bystyret. Nå fører sivilombudsmannens inngripen til at det blir et møte, som avholdes i dag, og SIAN har bedt Kleppe være møteleder. Det godtar ikke biblioteksjefen.

Private gir mer velferd for skattepengene

stensvag«Dagsavisen konkluderte på lederplass nylig med at private aktører innen eldreomsorg ikke skal kunne ta ut skattepenger i «profitt». Hovedargumentet til Dagsavisen lederartikkel er at eldreomsorg er skattefinansiert, og at det ikke er riktig at private aktører, som henter ut profitt, skal kunne «berike sine eiere» med disse skattepengene,» skriver Per-Christian Stenvaag, som er leder for Demokratene i Hedmark.