Slik stopper vi tragediene i Middelhavet

Det er vondt å se de menneskelige lidelsene. Bilde lenket fra gcaptain.com.

Det er vondt å se de menneskelige lidelsene. Bilde lenket fra gcaptain.com.

For et vanlig menneske er det ikke mulig å forholde seg likegyldig til de menneskelige lidelsene som fyller TV-skjermene hver dag. Dette er bilder som gjør et meget sterkt inntrykk på alle, også Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

– Det er vondt å se på de menneskelige lidelsene av de som drukner i Middelhavet, og det er ikke

Makvan Kasheikal er leder av Demokratene i Norge.

Makvan Kasheikal er leder av Demokratene i Norge.

mulig å være uberørt over de tragediene vi er vitne til. I Demokratene er vi glade for at Norge bidrar med skipet Siem Pilot for å redde liv, men i stedet for å transportere migrantene til Europa, må vi etablere mottaksstrukturer i nærområdene rundt Middelhavet, i Libya og Tyrkia for eksempel, sier han.

Kashekal er nøye med å skille mellom migranter og flyktninger, noe også Rita Karlsen fra Human Rights Service har skrevet godt om i artikkelen «Skam på den som ikke». – De aller fleste som legger ut på den risikable farten over Middelhavet er migranter, ikke flyktninger, sier han.

Look to Australia

Australia har hatt problemer med illegale innvandrere som forsøker å ta seg inn i landet i en årrekke. Men i september 2013 iverksatte Australia det som kalles «Operation Sovereign Borders». Operasjonen består i flere ulike tiltak.

Det er innledet et samarbeid med Indonesia med sikte på å stanse menneskesmuglingen derfra. Følgende tiltak er iverksatt:

 • en kampanje for å informere om at menneskesmugling er kriminalitet
 • støtte til informanter i Indonesia som varsler indonesisk politi om forsøk på menneskesmugling
 • et program for dusører som leder til at menneskesmuglere blir arrestert
 • et program for kjøp av gamle båter som kan tenkes å bli brukt til menneskesmugling (dette programmet er dog ikke iverksatt etter protester fra indonesiske myndigheter)

Noen immigranter klarer å nærme seg kysten av Australia til tross for tiltakene i Indonesia. Båter med ulovlige innvandrere tillates ikke lengre å søke australsk havn. I stedet blir de ført til bake til havnen de kommer fra. Eller til flyktningeleiere i øystatene Nauru eller Papua New Guinea. De som har behov for beskyttelse, får det i Nauru eller Papua New Guinea.

Uhyre vellykket

Nettsiden «Abolish Forheigness» fører statistikk over alle dødsfall knyttet til australsk grensekontroll, asylmottak og forsøk på ulovlig innvandring.

I følge nettsiden døde 217 mennesker som forsøkte å ta seg inn i Australia i 2013. I september 2013tony_merkel ble Operation Sovereign Borders ble iverksatt. Som et resultat av operasjonen falt antallet døde til 4 i 2014! Og i 2015 var antallet døde nede i 0!  Takket være den uhyre vellykkede innvandringspolitikken falt antallet dødsofre med 100% !

– Til tross for at Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU er vi tilhengere av europeisk samarbeid når kontinentet står overfor felles utfordringer. Den største utfordringen nå er hordene som kommer over Middelhavet i kjølvannet av befolkningseksplosjonen i Afrika, sier Kasheikal.

EU har ikke vært i stand til å løse sin viktigste utfordring.

– Vi vil at Norge skal bevilge betydelige bidrag til operasjoner tilsvarende de Australia har satt i verk i regi de landene som har kyst mot Middelhavet. Eller til en felles europeisk operasjon i regi av EU. Vel og merke dersom det er politisk vilje i EU og landene rundt Middelhavet til å ta i bruk samme type virkemidler som Australia har tatt i bruk, sier lederen.

 • Robin Andresen

  Steng grensene og de slutter og komme. Syria har en del, som ikke er styrt av IS, Afrika er enormt stort.
  De trenger ikke og komme til Europa, men det er det de vill.

 • Knut Enebakk

  Det er de politiske ledere i de Europeiske landene som må bli enige om å opprette og bekoste driften av asylmottak i trygge land i Asia og Afrika i stedet for å ha asylmottak i Europa. Dette kan være som en del av utviklingshjelpen. Mange flere vil få trygghet for det samme som en person koster her, men ingen stat som pøser på med penger. Sånt tiltak ville jeg ha stor forståelse for.

  Det at de vil hit er selvfølgelig på grunn av at velferdsstaten lar det regne med penger på alle som har fått asyl. Så kan de sende penger hjem til familiene. Etter hvert får de hele familien hit som foreldre, besteforeldre, onklene, tantene, konene og hele ungeflokken.