Eldre skal få bo hjemme så lenge de ønsker

Undertegnede mener eldre mennesker skal få bo hjemme så lenge de vil.

Undertegnede mener eldre mennesker skal få bo hjemme så lenge de vil.

Demokratenes sine merknader til speilmeldingen som skal behandles i Kristiansand bystyre onsdag den 13.mars:

Eldre mennesker i Kristiansand skal̊ ha anledning til å bo hjemme så lenge de selv ønsker. Det må derfor sørges for at det er tilstrekkelig med tilbud innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Kristiansand kommune. Alle hjemmeboende syke eldre må derfor få lovfestet rett til jevnlig legetilsyn.

Pleietrengende som har behov for omsorg utenfor hjemmet må selv kunne velge hvor de ønsker å bo/være. Sykehjemmet, aldershjemmet eller omsorgsboligene kan være privat eller offentlig drevet, men kommunen skal uansett dekke utgiftene. Kommunen plikt må være å̊ påse at alle institusjonene oppfyller de lovmessige krav om kvalitet som stilles til denne tjenesten.

Demokratene mener videre at fylker skal ha en ernæringskonsulent som bistår sykehjem og hjemmesykepleie med råd og hjelp, slik at det kan serveres mat som er sunn og næringsrik.livsnødvendige medisiner skal gis på blå resept. Det gjelder også for smertestillende medisiner. Tennene er en del av kroppen, derfor skal nødvendig tannpleie regnes som en ordinær helsetjeneste og dekkes av folketrygden på lik linje med annen legebehandling.

Det må innføres en minstestandard for pleie- og omsorgstilbud samt en garanti for̊ sykehjemsplass, og enerom til alle eldre som ønsker det.Alle pleietrengende skal ha anledning til normal døgnrytme etter eget ønske og behov. Omsorgslønn må benyttes i større grad som alternativ til hjemmehjelp. For enslige eldre må det bygges opp en velfungerende besøkstjeneste, i samarbeid med frivillige.

Alle medmennesker i Kristiansand kommune uansett alder, kjønn, stilling, sosial rang eller posisjon i samfunnet har krav på et trygt og godt helsetilbud tilpasset den enkeltes behov.

Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand

 • Je Suis

  Kan bare bekrefte Vidar Kleppe`s anliggende. Et stort problem for Kristiansand-regionen er dessverre landsdelens ledende avis med det selv-kompromitterende navnet «Fædrelandsvennen», – der redaktøren selv bruker pisken straks det reises innvendinger mot økonomiske sider ved den fremmedgjørende, segregerende og nasjonal-fiendtlige migrasjonen, som på sikt vil høste ulykke for landet. Man setter ikke prislapp på mennesker må vite, – vel og merke når det gjelder migranter.
  FVN filleristet også Sylvi Listhaug etter hennes beundringsverdige klarhet og langt mer ansvarsfulle kurs enn hva FVN vil klare å snu seg etter under den nåværende redaktørens giftige penn.
  Man kan ellers lett undres over at redaksjoner over det ganske land ikke fanges opp av regler mot villedende reklame; – som eks «Vårt Land», «Varden», «Nordlys» osv. om ord i hele tatt skal forplikte.

  Et lite eksempel;
  Kristiansand Kommune omgjorde en nydelig liten stue som ble benyttet til besøk på et av byens syke- og aldershjem med utsikt over fjorden til et pasientrom, – og dermed innskrenket felles areal til reduksjon av livskvaliteten til beboerne på den aktuelle avdelingen.

 • Steinar Kjærner-Strømberg

  En svært fornuftig artikkel av Vidar Kleppe. Desverre er det slik hos i Oslo at «byregjeringen» med dets «selvutnevnte» byregjeringførsteminister, har valgt å kutte ned med 15 millioner kroner i eldreomsorgen. I morgen vil vi beskrivende sjokkerende nyheter om framtiden for eldre og demente hvis MDG, SV og AP får det som de vil på vår FB side.
  https://www.facebook.com/Oslodemokratene/?ref=br_rs

  Vi står nå overfor en skisme i norsk eldrepolitikk. Venstre vil kutte over 170 millioner i sitt forslag til statsbudsjett og MDG med 78 millioner kr i sitt forslag til statsbudsjett til statlig forsøk i eldreomsorgen. Igjen ser vi nå i Oslo og Norge at eldre er salderingsposten.

  Her må by og land stå opp for våre eldre enten de er hjemme eller på syke/aldershjem.