Barnevernet mangler tillit – med rette

«Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet. Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i dag kan vokse opp i sine egne trygge hjem». 

Det mener Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe. «Når man ender med en omsorgsovertakelse så skulle det egentlig være en selvfølge at barn da kan vokse opp hos sine besteforeldre eller andre i nær familie,» legger han til.  

«Ja vi trenger et barnevern, men mye må endres til det bedre for å styrke troverdigheten til det norske barnevernet, hindre at barnevernet ødelegger familier, og i stedet hjelper familier i deres hjem, og på en måte som er reell hjelp og ikke spionasje.» avslutter han