Barnevernet mangler tillit – med rette

«Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet. Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i dag kan vokse opp i sine egne trygge hjem». 

Det mener Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe. «Når man ender med en omsorgsovertakelse så skulle det egentlig være en selvfølge at barn da kan vokse opp hos sine besteforeldre eller andre i nær familie,» legger han til.  

«Ja vi trenger et barnevern, men mye må endres til det bedre for å styrke troverdigheten til det norske barnevernet, hindre at barnevernet ødelegger familier, og i stedet hjelper familier i deres hjem, og på en måte som er reell hjelp og ikke spionasje.» avslutter han

 • Kjell Rune Goldfinger Eidskard

  Dersom man ikkje har noko å skjule eller gjort noko feil er Barnevernet der jo normalt sett kun for og støtte, men der finnes sikkert dårlige saksbehandlere der au som i alle offentlege sektorer.

  Det som eg synest at er mest skremmande med barnevernet i Noreg i dag er at dersom ein familie som er i søkelyset til barnevernet velger og flytte til ein ny kommune til og med innanfor same fylke så er der ingen automatikk i at same sak blir fulgt opp vidare i den «nye» kommunen.

  Dette er utan tvil til skade for mange barn og blir utnyttet av foreldre som kanskje burde takket ja til den hjelpa dei kunne fått.

  Samtidig som det gjer at mange utkant strøk fer ein større prosentdel av familier som treng hjelp av barnevernet.
  Dette kan få store konsekvenser for feks ei skule klasse med bare 10 elevar om der kjem inn 2 url element som bare er der i 2-3 år før dei flytter vidre igjen då det begynner og brenne under beina til foreldre på nytt.

  Dette er det største problemet med barnevernet i dag at dei ikkje he noko nasjonalt register kor saker kan fylgjast opp uavhengig av kor barn flytter.

 • Marit Rønning

  Jo loven er endra på dette området. i dag sendes det melding til ny kommune, barnevernet, i den grad ny k. er/ blir kjent. Er det barn under skolepliktig alder, er det mulig å flytte uten at ny kommune blir gjort kjent

 • Per Einar Guthus

  Det er vel heller på tide å innrømme at barnevernet er en del av en større styring av hvordan barn skal oppdras av staten. Det er stort sett folk utenfor «A4» formatet som blir kjent med dem, og de skremmer resten av folket til å være lydige…. Kulturmarksistene har planlagt dette lenge……

 • Aina Ostrø

  «Ikke gjort noe feil» er nøkkelen her. Hva barnevernet anser som feil og hva du kan anse som feil behøver ikke ha noen sammenheng. Og i tillegg har du dårlige saksbehandlere og stressede ledere. Lederne gjør vedtak på bakgrunn av saksbehandleres rapporter, uten en gang å kjenne familien eller barna de bestemmer fremtiden til.

 • Kjell Rune Goldfinger Eidskard

  Ja akkurat, dei må sende en bekymringsmelding….. HVORFOR er der ikke automatikk i slike ting…..