Er politikerne mer verd enn andre folk?

En 43 år mann risikerer 10 års fengsel for å sende drapstrussel til Trine Skei Grande på sms. Rettssaken er berammet til 1. November. Sentralstyremedlem i Demokratene i Norge, Jorunn Aaselle Olsen sier hun er sterkt imot trusler, men stusser overstraffelovens paragraf 115. Den omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Brudd på denne paragrafen har en strafferamme på 10 år.

«En som drepte 2 mennesker i Kristiansand får 8 års fengsel. Men en som truer en politiker risikerer 10 års fengsel. Jeg forstår at Grande følte frykt da hun fikk en truende sms. Men hva føler de etterlatte som mistet sin sønn og de som sitter igjen uten en mamma og kone? Hvorfor er det forskjell på straffen mot å true en politiker kontra vanlige borgere? Vi er alle mennesker og like mye verdt,» sier hun.

  • Gjest

    dem som regjerer nå er ikke verd…

  • Hans Hansen

    Nei. Derfor må lønningene til stortingspolitikerne kraftig ned. Også lønna til Erna og andre ministre i regjeringen skal ned! Utgangspunktet får være lønna til f eks sykepleiere og lærere. To grupper som både er høyt utdannet, som har viktig ansvar og gjør en samfunnsnyttig jobb. Ingen grunn til at folkevalgte skal ha særlig mer i påsan enn sykepleiere og lærere.