Et simpelt angrep på norske jøder

Fremskrittspartiet vil forby norske jøder å omskjære gutter etter jødisk tradisjon og religion. Til tross for at det dreier seg om et lite og nesten helt ufarlig inngrep. Det er sannsynligvis det alvorligste anslaget mot norske jøder i norsk etterkrigstid. Jødene er et folkeslag som har blitt forfulgt gjennom generasjoner. Men de har klart å overleve. Blant annet gjennom å holde på sine historiske og religiøse tradisjoner, som Fremskrittspartiet nå vil forby.

I Israel, hvor så mange som 44 prosent av jødene anser seg for å være verdslige og 24 prosent i tillegg regner seg for å være «ikke veldig religiøse», lar likevel tilnærmet alle sine barn omskjære fordi det er helt sentralt for å opprettholde den jødiske identiteten. Der vil nok dette vedtaket bli sett på som svært nær ren antisemittisme, uansett hvilke argumenter som blir brukt for det. Ganske enkelt fordi det er et grovt angrep mot jødisk identitet og kultur. Det er et skammens vedtak.

 • Kaffermann

  Det er ingen som hindrer jøder i å la seg omskjære i en alder av 16 år. Og omskjæring er heller ikke en bare jødisk tradisjon. Skal vel ikke nevne hvilke andre som også gjør dette.
  Og hva er en jøde. Blir man jøde av tro eller etnisitet. Jøder er som ikke godt kjent, veldig etnisk ulike seg imellom.
  Og hva betyr semitt? Hvorfor kaller man ikke dette «nær ren antijødisk»

 • Jan Johansen

  Skamfering av kroppen, særlig på uskyldige og forsvarsløse barn!! -er et barbarisk uvesen som det nå er godt vi blir kvitt i Norge.

 • Thomas Christensen

  Å forby omskjæring av barn handler simpelthen om å beskytte dem. Det er ingen medisinsk faglig grunn til å skjære i friske små barns kjønnsorganer – så hvorfor skal vi utsette dem for denne risikoen og stresset. Religion? My ass! Forandre praksis og be til deres «gud» om tilgivelse for at dere har påført barn unødig smerte – OG – risiko. I Islam er Female Genitale Mutilation – vanlig – fordi det har blitt påbudt av Islams grunnlegger. Muhammed ibn Abdullah har hovedansvaret for at denne praksisen fortsetter over store deler av den muslimske verden. Å skjære av små jentebarns klitoris og ytre kjønsorganer – helt eller delvis (jeg har sett begge deler) er en forbrytelse. I Norge må vi slå ring rundt alle barn og si nei til: Omskjæring eller inngrep som ikke er til det beste for et barn. Det er her vi er nå. Hvor i alle helvete er «Kvinnefronten»?

 • Reidar Paulsen

  Hvorfor er en type ødeleggelse av kroppen bedre enn noen andre? Snakk om dobbelmoral. Å Skjære i kroppen på små barn på grunn av religion er barbarisk uansett.