Flyktninger på ferie i hjemland har ikke behov for beskyttelse i Norge

«Mange asylsøkere som har fått asyl i Norge reiser til hjemlandet på ferie og for lengre opphold, noe som er i strid med vilkåret for å få asyl. Når du får asyl og beskyttelse i Norge er det et vilkår at du ikke reiser hjem til landet du fikk asyl fra. Slike feriereiser må få konsekvenser. Loven sier at hvis det kan dokumenteres at du har brutt dette vilkåret risikerer du å miste oppholdsgrunnlaget i Norge. Dette kalles tilbakekallelse av asyl,» sier lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal.

Han blir oppgitt over disse som rett etter at de har fått asyl i Norge drar hjem til det samme regimet som de flyktet fra. «Da kan de umulig være reelle flyktninger som har kjempet mot et diktatorisk regime og risikerer å bli arrestert, torturert eller drept dersom de oppholder seg i sitt opprinnelsesland,» mener han.

Lederen for Demokratene i Norge kaller dette for misbruk. «Dette er utnyttelse av asylinstituttet og minsker troverdigheten til UDI dersom de får innvilget asyl. De bør umiddelbart få sine søknader avslått. Men dessverre er norsk myndigheter med UDI i spissen for naive til å innse realiteten. Jeg og Demokratene i Norge er for en rettferdig og streng asylpolitikk i Norge hvor folk med beskyttelsesbehov selvsagt skal få bli, men lykkejegere som ikke trenger beskyttelse bør utvises,» sier han.

 • Per-Arne Nilsen

  Dette har jeg sakt for lenge siden Disse asylantene som krenker seg inn i landet å samtidig får asyl på si egen løgnhistorie burde frata rettigheten til å komme til bake, Håper dette skjer fort Tro vor de ler av dette dumme Norge som de kan lyge si egen historie, de er kun kommet for å utnytte det Norske folk Det er deres ønske det å ennå se disse halvgale politikerne i Norge, at slik skal det være, Er det de å ild gal innvandring som skal ha glede av pengene folket i Norge har spart opp i 10 tal av år, Ja det virker slik det, de som styrer vil det, Når de vil ødelegge gleden for folket i Norge Vorfor stemmer de da på de samme idiotene på stortinget år etter år, det må jo være noe galt med han Ola Doooonk som vil ha det slikt slike dårlige politikere som sender pengene våres ut av landet samtidig sender i milliarder klassen Er glad jeg er pensjonist gleden med det at jeg har hatt det bra i Norge de årene jeg har levd Men jeg synes synd på de som skal leve lengere med disse nye landsmenn disse ilgale landsmenn, Politikerne har garert seg på forhond å har penger nokk for å greie seg men det er verre med han Ola Doooonk,s fremtid, takke være ilgale politikere

 • Gjest

  hvis jeg nå, flykter enten fra krig eller andre grunner, men reiser tilbake til jeg flyktet fra på ferie? er da så ille ute med meg at ferie blir til rent helvete som jeg stakk av fra? … eller har jeg misforstått?

 • Gjest

  ja dette henger ikke på greip…

 • Gjest

  Immigrasjonen av dysfunksjonelle ID-løse jihadister til Europa, er en forbrytelse uansett

 • Iver Solhaug

  «Mange asylsøkere…» – Hvor er dokumentasjonen på dette?