Hvorfor Norge ikke bør ta i mot noen syriske krigsflyktninger

I et oppslag laget av NTB og publisert på Nettavisen omtales syriske flyktninger i Libanon. Artikkelen er forfattet av Nils Kruhaug.

Christen Krogvig påpeker at lokal hjelp til syrerne er langt mer effektivt enn hjelp i Norge.

I oppslaget heter det: «Hvorfor tar rike Norge imot så få av oss, spør syriske krigsflyktninger i Libanon.»

«– Er ikke Norge verdens rikeste land, spør Ghassoun når vi forteller hvor mange syrere som er innvilget asyl i Norge. Den 42 år gamle kvinnen flyktet fra landsbygda i Hama-provinsen i 2013.»

Og Sylvi Listhaug svarer: «– Libanon er et naboland og langt likere Syria enn hva Norge er. Det er mye enklere å integrere syriske flyktninger i Libanon, sier hun til NTB.»

Det er ingen tvil om at Ghassoun og veldig mange andre syriske flyktninger i Libanon er trøstesløst. Og hun kunne sikkert vel fortjene å få et nytt liv i Norge.

Det som ikke kommer frem i oppslaget er at det er veldig mange syriske flyktninger. Alle har tusen gode grunner til å komme til Norge. Men det er grenser for alt. Også hvor mye Norge vil gi til syrerne. Norge hjelper syrere inne i Syria, i Libanon og andre naboland. Og noen får komme til Norge.

I 2015 gav Norge i følge Utenriksdepartementet ca. 700 millioner kroner til syrerne med hjelpebehov inne i Syria. Og det var i følge departementet 13,5 millioner syrere med hjelpebehov inne i det krigsherjede landet. Det betyr at Norge gav ca. 50 kroner til hver eneste av disse syrerne. (6,7 av de 13,5 millionene var internflyktninger.)

Ghassoun lever i nød som følge av at norske politikere kaster bort flyktningebudsjettet på hjelp i høy-kost-landet Norge. Faksimile fra Nettavisen 17. juli 2017.

Hva koster det å hjelpe en syrer i Norge?

Beregninger som Finansavisen og SSB har gjort viser at en syrisk flyktning som hjelpes i Norge gir opphav til fremtidige statsøkonomiske kostnader på 7 millioner kroner!

Kostnaden ved å hjelpe en syrisk flyktning i Norge tilsvarer med andre ord kostnaden ved å huddredoble den norske hjelpen (fra 50 til 5000 kr) for 1 550 syriske internflyktninger. For hver syrer vi hjelper i Norge tar vi med andre ord brødet ut av munnen på 99 syriske internflyktninger!

Begge deler?

Noen hevder at vi kan gjøre begge deler. Hjelpe noen lokalt og noen i Norge. Det er i og for seg korrekt. Men når vi vet at hjelp til en syrer i Norge koster så mye at 1500 syrere med hjelpebehov inne i Syria (eller i nabolandene) lever i armod fordi brukes feil, så er en slik hjelp i Norge så uøkonomisk at den også er umoralsk!

I oppslaget i Nettavisen står det om Ghassoun: «De siste tre årene har hun levd i et telt i Semmaqiyeh lengst nord i Libanon, sammen med ektemannen og den 13 år gamle sønnen. Om vinteren høljer regnet ned. De gamle teppene som dekker jordgulvet hindrer ikke fukt og kulde fra å trenge inn. Om sommeren er det kvelende varmt.»

Ghassoun bør ikke spørre om hvorfor hun ikke blir invitert til Norge. Det rette spørsmålet er: «Hvorfor bruker dere millioner på noen få flyktninger som tar seg til Norge og lar oss som bor i Syria, eller nabolandene, leve i ytterste armod?»

Og det svaret får hun rette til Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet og MDG som var arkitektene bak vedtaket om å hente 8 000 syrere til Norge.

Faksimile fra Finansavisen. Avisen viser hvordan Norge kunne ha dekket hjelpebehovet for hele Syria. Som følge av at penger har blitt sløst bort på hjelp i Norge må Ghassoun (omtalt ovenfor) og millioner av andre syrere leve i ytterste armod.

 

 

  • Sina Staes

    jeg tror at Norge våkner, at vi innser nå at dem vil til Norge for å islamisere oss… siden Norge er så «viktig» for dem..?! at det bokstavelig talt står i koranen demmes at islam skal være verden over og at sharia skal innføres på hver hjørne på kloden og leve godt fra NAV… men det jeg lurer på er: åssen kan dem være istand til å flykte så langt når dem ikke er istand til stå opp for sitt eget land? vi Nordmenn flyktet kun til Sverige under 2. VK.. altså, vårt eget naboland, var knapp over grensa.. vi flyktet ikke til Syra? Libanon? eller et annet land langt i det fjerne..?! gjorde vi vel? nei ! vi flyktet til nærmeste land ! det som er forskjell her, er at mange Nordmenn kom tilbake til Norge da krigen var over, dem bygde da landet opp igjen, mens nå tidens » flyktninger» kommer hit for å bli… for å bosette seg og leve på NAV resten av livet mens dem sender tusner at kr til sitt hjemland via «Western union Bank» .. svindlere? ja, det ser slik ut ….