Imamer må snakke norsk

«Norge har flere ganger blitt gjenstand for islamske terrortrusler. Denne trusselen mot norske og demokratiske verdier kommer fra IS og andre radikaliserte muslimer, som kaldblodig og hensynsløst halshugger sine uskyldige ofre i Allah navn. Flere av disse ekstremistene har tidligere vært aktive i moskeene i Norge,» påpeker Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Grunnet denne skremmende utviklingen mener Demokratene det nå må innføres et forbud mot å holde taler og prekener på andre språk enn norsk i norske moskeer,» sier han.

«Da journalister som forstod urdu infiltrerte en pakistansk moske i Storbritannia ble de sjokkert over hvilket budskap som ble spredt fra talerstolen. Det ble bant annet oppfordret til hellig krig, drap på homofile og til å slå jenter på åpen gate i ansiktene dersom de gikk uten hijab. Hva som blir forkynt i norske moskeer må vi få en bedre kontroll med enn det som skjer i dag. Demokratene vil derfor også at imamer fra utlandet, som ikke kjenner norske samfunnsforhold og norsk kultur, ikke lengre skal få arbeidstillatelse i Norge,» konkluderer Demokratenes nestleder..

  • vvreid

    Jeg ønsker islam i sin helhet vekk fra Skandinavia, hva skal jeg stemme på da?

  • Knut Tiller

    Du har ingen valg, det er for sent! Man får ikke gjort noe med flere millioner ( totalt 2,5-3 millioner?) troende mennesker hvor alle trossamfunnene i Norge får statsstøtte og er likestilt med Den Norske Kirke, moskeer finansieres fra Saudi-Arabia, imamer lønnes fra Tyrkia osv. I tillegg har vi et stort politisk flertall som ønsker dette velkommen, det samme med en stor del av befolkningen i Norge, kanskje flertallet?