Legg ned asylinstituttet.

For å bli kvitt asylstrømmen til Norge må vi legge ned asylinstituttet. Det mener Jan-Ove Fromreide i Demokratene i Hordaland. «Det er det som gjør at folk kan komme hit i hopetall. Det og medlemskapet i EØS og Schengen. EØS og Schengen betyr at Norge må slippe inn flyktninger som har fått opphold i andre Schengenland (29 land). De kan fritt bosette seg og motta av våre goder uten å vise pass. Når vi da tenker på at Tyskland tok imot over 800.000 og Sverige 160.000 er dette mer enn skremmende,» mener han.

 • Max Hermansen

  Vårt nærmeste naboland, Sverige, er i ferd med å kollapse. Vi ser blant annet at politiet ikke lenger klarer oppgavene. Antallet anmeldte voldtekter og andre seksuelle overgrep er mer enn seksdoblet på 35 år. Den svenske stats låneopptak, er enormt.
  Vi i Norge MÅ vurdere hva dette betyr for Norge. Vi MÅ ut av Schengen, fordi vi ikke lenger kan ha at hvem som helst med et pass fra et Schengen-land reiser til Norge. Men, vi MÅ også kaste Sverige UT! av Den nordiske passunion, fordi de ellers så mye de vil, kunne reise til Norge og ta opphold her.

 • Sina Staes

  jeg tror Sverige allerede har kollapset…

 • Sina Staes

  jeg skjønner ikke greia med azylmottak… azyl er for dem som ER I FARE, men ser at hele systemet bosetter dem som ER EN FARE på azyl mottak.. jeg kan ikke se logikken her…