Maktens skjulte sider

«Arbeiderpartiet passer på å sette sine klør i norske toppstillinger, slik at de har en skjult makt! Bare se til NRK, hvordan de styrer med politikk og debatter. Det virker som selv publikum er valgt ut. Thor Gjermund Eriksen var tidligere byrådsekretær for miljø og samferdsel for Arbeiderpartiet. I TV2 var sjefsredaktøren Alf Hildrum tidligere informasjonssekretær for AP,» skriver Jounn Aaselle Olsen, som er tredjekandidat for Demokratene i Norge i Vest Agder. 

Hun lister opp en liste over stillinger som er/har vært styrt av Ap: 

1.direktør for medietilsynet Tom Thoresen, stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Ap 2.sjefsredaktør i Dagsavisen Arne Strand, tidligere statssekretær for Ap

2.direktør i legemiddelindustrien Karita Bekkemellom, tidlige statsråd for AP

3 sjef for statens veivesen Terje Moe Gustavsen, tidligere statsråd for Ap

4.politidirektør Øystein Mæland, tidligere statssekretær for Ap. Fra 2012 ble han direktør for Akershus universitetssykehus

5.direktør i Kreditttilsynet Bjørn Skogstad Aamo (gikk av i 2011), tidligere statssekretær for AP 7.riksrevisor Jørgen Kosmo, tidligere statsråd og stortingsrepresentant for AP (nå avdød)

6.sjef for Riksteatret Ellen Horn, tidligere statsråd for Ap

7.styreleder for Helse Sør/Øst (administrativt valgt) Hanne Harlem. Tidligere statsråd for Ap 10.leder i Norsk industri Stein Lier-Hansen, tidligere statssekretær for AP

8. fotballpresident NFF Yngve Hallen, tidligere varaordfører for Ap(gikk av i 2016)

9.konsernsjef for DNB Rune Bjerke, tidligere finansbyråd for AP

10 Thorvald Stoltenberg er tidligere president i Norges røde kors i 9 år .Leder av narkotikautvalget(Stoltenbergutvalget) tidligere utenriksminister for AP

11.tidligere leder i politiets fellesforbund Arne Johannessen, tidligere AP politiker

12.leder i Fellesforbundet Arve Bakke, tidligere statssekretær for AP(pensjonist nå)

13.leder i Fagforbundet Jan Davidsen( gikk av i 2013) ble leder for pensjonistforbundet i 2015,sentralstyremedlem for Ap

14.Tom Tvedt Idrettspresident(valgt) tidligere ordfører for Ap

15. LO leder Roar Flaaten 2007-20013 sentralstyremedlem i AP

16,LO leder Liv Gerd Valla 2001-2007, tidligere statsråd for AP

17.nåværende LO leder Hans Kristian Gabrielsen

18.Karl Eirik Schjøtt-Pedersen direktør for Norsk olje og gass, tidlige fiskeriminister og statssekretær 

«Listen kunne blitt mye lengre. Det jeg vil frem til er hvordan Ap styrer media, fagforeninger, idrett og viktige sentrale stillinger i norsk industri. Tenk deg godt om før du gir din stemme i år. Jeg vil faktisk anbefale deg å gi den til Demokratene i Norge.vi ønsker mere makt til folket blant annet gjennom folkeavstemninger om viktige saker,» sier hun.

 • Gjest

  og pluss pluss… skal siter fra en blogg her… : Korrupsjon og kriminalitet i politikken !

  Den Norske regjering og Storting har drevet på med lovbrudd lenge, og det er intet nytt.
  Da jeg leste en annen bloggers blogg om dette kriminelle problemet, så bestemte jeg meg for å dele dens link her, sammen med andre fakta.
  Denne type kriminalitet er selvfølgelig gjort av den sosialistiske mafiaen.
  Sitat fra bloggen : »

  KONKLUSJON:
  Summa summarum kan vi trygt slå fast at regjeringen Nygaardsvold og det 89. storting brøt Kongeriket Norges grunnlovs §§ 49, 68, 97 og 112 og siden endringen var grunnlovsstridig brøt de også §§ 54 og 71(Den gjeldende grunnlov i 1936, som de var valgt inn på tinget etter for en stortingsperiode fra 11. januar 1937 til og med 10. januar 1940) med endringen de gjorde i 1938. Dette igjen ga den virkning av at fra og med 11. januar 1940, ble regjeringen Nygaardsvold en ulovlig regjering, og det 89. storting et ulovlig storting. Alt det regjeringen og det stortinget fra valget i 1936 utferdiget av lover og forordninger etter 10. januar 1940, hadde verken rettslig eller konstitusjonell gyldighet. Dette bekreftes også som tidligere nevnt gjennom uttalelsen til Høyesteretts-flertallet i 1945 som Høyesterettsdommer Einar Hanssen var en del av. At utvidelsen av funksjonstiden til Stortinget i ble innført med tilbakevirkende kraft, er opplysninger som bevisst er forsøkt unndratt fra allmennheten med å gjøre det til et ikke-tema. Alle lover og forordninger regjeringen Nygaardsvold og det 89. storting var fra nevnte dato ikke annet enn nulliteter. De hadde krenket Grunnloven på en særdeles uakseptabel måte, og var en regjering og et storting utstedt helt og holdent av dem selv, ikke av folket… » http://jimshistorieogpolitiskeblogg.blogspot.no/

  Dette er alvorlig for Kongeriket Norge og dens befolking.

  En bok «GRO-GATE» tilsier : «* HISTORISK-POLITISK ANALYSE: Vi har vurdert kjente og ukjente politiske og samfunnsmessige
  forhold fra krigens dager til idag, og skritt for skritt analysert hvorfor og hvordan de skjulte
  maktsystemer gradvis har vokst frem og forandret seg fra å dekke et meget respektabelt behov for
  at trygge et landets sikkerhet til et spesielt behov for å trygge bestemte politiske interessers trygghet
  mot avsløring av kritikkverdige og kriminelle forhold »

  Om dette ikke er skremmende nok, så vet ikke jeg (denne bloggeren) sine armer råd om hvordan folket kan vekkes..
  Nå kan ikke jeg si noe om eller mot hva som skjer i andre lands politikk, men i Norge er dette alvorlig nok…