Meningsløs lav straff

En kvinnelig ansatt på et asylmottak ble kastet inn i et metallskap av en asylsøker som ville ha sex med henne. Den 19 år gammel mannen som kom til Norge som asylsøker i 2015, er dømt til 90 timers samfunnsstraff for å ha utført seksuell handling uten samtykke, melder TV2. Handlingen har en strafferamme på inntil ett års fengsel. «En meningsløs lav strafferamme, og en enda mer meningsløs straffereaksjon,» mener Demokratene i Norges politiske nestleder, Vidar Kleppe.

Ifølge dommen gjorde asylsøkeren flere tilnærmelser mot en kvinnelig ansatt, som på gjerningstidspunktet var den eneste ansatte som var til stede på mottaket. «Forholdet ligger i alle fall nært opp mot forsøk på voldtekt, og fornærmede har slitt med betydelige psykiske ettervirkninger etter hendelsen», ifølge dommen.

«Det er en skandale at denne asylsøkeren som forsøkte å tvinge seg til sex fremdeles er i Norge. Han skulle selvsagt ha blitt utvist av Norge for alltid. Etter min mening er det «vits» at denne 19 år gammel mann som kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker i 2015, kun er dømt til 90 timers samfunnsstraff for å ha utført et grovt voldtektsforsøk på asylmottaket,» sier Kleppe.

  • John A Knudsen

    Det er både trist OG skammelig at en norsk (?) dommer ikke fölger landets lover. Hva om det hadde värt hans/hennes datter ? Her mangler det både respekt for norsk lov, norsk kultur OG forakt for den del av folket som rystes i sin vurdering av ‘retssystemet’. Det skal IKKE väre slik i vårt Norge at vi begynner å parodiere domsavslutninger ! SÖK DEG ANNEN JOBB ‘DOMMER’ !