Valgsendinger bør være på norsk

Dittvalg2017.no er et prosjekt i regi av prosjektet Avis i skolen som drives av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Foruten norsk blir videoene på engelsk, dari, pashto, somali, arabisk, tigrinja og kurdisk kurmandji, skriver Utrop. Det er TV 2 Skole som står for denne flerspråklige nyhetssendingen knyttet til årets stortingsvalg. Satsingen på flerspråklige nyheter støttes over statsbudsjettet og sendes hver 14. dag. Det misliker Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

Kleppe mener at bare personer som mestrer norsk bør stemme ved stortingsvalg. Uten tilstrekkelige norsk kunnskaper vil de ikke kunne danne seg et tilstrekkelig godt nok bilde av det politiske Norge til å være kvalifisert som velgere. Og etter syv år i Norge, som det kreves for å bli norsk statsborger og kunne stemme ved valg, burde de ha lært seg norsk, mener han.

«At Høyre og FrP regjeringen godtar og bruker penger på at Norge skal ha valgsending på åtte språk er etter min mening galt. Det burde vært et krav at alle som skal stemme med valget må kunne snakke og beherske norsk skriftlig, men dette nok en gang at stortingspartiene «sleiker» innvandrere opp etter ryggen får å få stemmene deres. Jeg og Demokratene i Norge vil ha slutt på dette», sier Kleppe.

  • Dette er helt sprøtt, jeg vil sågar gå så langt som å påstå at det er absurd, at mennesker som hverken behersker norsk eller har noen som helst kulturell forankring i norsk kultur og Norge, skal ha tilrettelagte valgsendinger på all verdens språk og følgelig gis stemmerett for en hver pris.
    Nå må befolkningen i Norge snart våkne opp, og forstå de langsiktige konsekvensene dette dysfunksjonelle multikulturalistiske samfunns-eksperimentet kan føre til på sikt. Det kan være lurt å tenke litt over hvilket samfunn og hvilken kultur vi ønsker at våre barnebarn og kommende generasjoner skal vokse opp i, før utviklingen blir alt for sent å gjøre noe med.