De eldre fortjener langt bedre!

Tor-Andre Hopen - DemokrateneHusker dere veilederen som Mattilsynet i november 2014 publiserte vedrørende hundehold?, spør fylkesleder og 1.kandidat i Nord-Trøndelag, Tor-Andre Hopen, og legger til:
«Jeg har sammenlignet veilederen for hundehold med regelverket for sykehjem, og her ser man at hundeveilederen inneholder langt mer detaljerte og kvalitative regler for aktivisering, mosjon og frisk luft, enn hva regelverket norske sykehjem skal følge ovenfor sine beboere og pasienter – de eldre og de syke.»

Det eneste som fastslås om behovet for mosjon og frisk luft i den såkalte verdighetsgarantien, forskriften som «klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes» på bl.a. sykehjem, er at tilbudet skal ivareta behovet for et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut i frisk luft.

På spørsmål om hunder er sikret bedre tilgang til frisk luft enn landets sykehjemsbeboere, svarer tidligere stortingsrepresentant for SV og nå generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt slik: I praksis er det vanskelig å si, men i alle fall når det gjelder regelverket.


Eldre fortjener langt bedre


Veilederen for hundehold fastslår at «hunden skal mosjoneres og aktiviseres daglig, slik at den får dekket sitt behov for sosialt samvær og fysisk og mental aktivitet.»

Tor-Andre Hopen presiserer videre at han er glad i dyr og mener at Norge skal ha et nasjonalt dyre-politi i samtlige politidistrikt, men vi kan og skal ikke ha det slik at hunder i Norge har bedre rettigheter til mosjon og frisk luft enn våre eldre hederskvinner og menn som gjennom et langt liv har vært med på å bygge landet og velferdssystemet vårt – det er en skam på vegne av våre eldre på norske sykehjem og eldresenter som knapt får komme ut i frisk luft.Følg oss på facebook#Trøndelag #Steinkjer #Verran #Malm #Beitstad #Namsos #Verdal #Stiklestad #Levanger #Stjørdal #Værnes #malvik #Trondheim #Klæbu #Melhus #Skaun #Orkanger #Orkdal #Orkland #Røros #Oppdal #Støren #Valg2017 #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg «Steinkjer kommune» «Indre Fosen» #Fosen #Skogn #Frosta #Mosvik #Vikna #Namskogan #Snåsa / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen

  • Sina Staes

    som om jeg skulle ha skrevet dette selv 🙂 her er jeg 100% enig med deg, samt at vi må få kuttet ned på medisineringen hos eldre… dem dopes ned dagen lang dess, og er ute av stand til å sette krav.. mange i Norge, som ikke blir sett, kaller eldre hjem og syke hjem for narko bule og dophus… dem har grunner til det dess, er jo slik det er bak 4 vegger… 🙁 og ikke minst maten også er langt værre enn hundemat… ta for eksempel Moholdt syke/eldre hjem, der beboere får mat hver 15. time.. ja du leste rett, hver 15. time… dette er ikke holdbart i «rike» Norge.. våre eldre fortjener så mye mye mer enn dette, dem fortjener VERDIGHET!! om myndighetene vet hva verdighet er for noe da…