Vil trygge norske arbeidsplasser

«Demokratene i Norge sier NEI til sosial dumping og vi vil kjempe for gode rettigheter i arbeidslivet for norske arbeidere. Rekordmange nordmenn er arbeidsledige og spesielt mange unge fordi våre stortingspolitikere har åpnet for fri arbeidsinnvandring fra Europa. Demokratene i Norge sier NEI til arbeidsinnvandring som fører til sosial dumping. Vi vil stoppe all arbeidsinnvandring ved å si opp EØS avtalen. Vi sier Norge først og vil kjempe for norske arbeidsplasser og arbeidstakere. Demokratene i Norge vil begrense bruken av midlertidige stillinger i arbeidslivet, sier partiets politiske nestleder Vidar Kleppe.  Han legger til:.

«Vi vil kjempe for å få tilbake norske arbeidere på norske skip og bli konkurranse dyktige innenfor EU-regelverkets grenser. Vi vil lovfeste minst 50 % norske arbeidere på norske skip.  Demokratene i Norge vil også jobbe for å stoppe all eksport av norske velferdsordninger til utlandet.