Den islamske innvandring til Norge må stoppes

«Demokratene i Norge vil stoppe innvandringen fra islamske land. Med dette dømmer vi ikke alle muslimer, men dette handler om å ta troende muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor,» sier politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Islam er i henhold til originalkildene Koranen og Sunna ikke forenelig med et åpent demokrati med respekt for menneskeverdet, likestilling og ytrings- og trosfriheten. Her forholder jeg meg til tolkingen av islam fra de store islamske lovskolene og islamske lærde som for eksempel Yusuf al-Qaradawi,» sier han, og legger til:

«Jeg vil samtidig understreke viktigheten av at stortingspolitikerne nå snarest må vedta en helhetlig og bedre repatrieringspolitikk, som gjør at asylsøkere og personer som har fått opphold i Norge, på humanitært og tidsbegrenset grunnlag – nå kan starte hjemreisen».

  • Odd Kjell Leiv Hemnes

    Pragmatiske Solberg-regjeringen: Underlig at bistandsavdelingen i UD nylig bevilger 1,15 milliarder kommende 5 år til BDS-aktivistiske venstrevridde Israelfiendtlige humanitære Redd Barna-NGO’en fremfor via upartiske partipolitisk uavhengige SOS Barnebyer (og Rafto-stiftelsen) til fattige underernærte barn syd for Sahara. Er det i samsvar med Regjeringserklæringen fra Granavolden (på Hadeland) som presiserte at norske styresmakter ikke skulle samarbeide med BDS støttende organisasjoner som vil boykotte Israel. Redd Barna institusjonen har nært samarbeid med NGOer, kirkeråd & etater, norske og internasjonale, multilaterale som støtter BDS.aktivistene i inn- og utland? Redd Barna i demonstrasjon mot Israel på Edsvolls pl. 30. mars i år https://www.miff.no/…/29arbeiderpartiet-er-med-pa-a-bringe-…