Nettleien på strøm må reduseres

«Det er i dag «bokstavelig talt» en strøm av kraft-leverandører. Disse «selskapene kappes om å tilby oss potensielle kunder noe som kan fremstå som lave el-priser. Blant disse kan vi som forbrukere velge fritt hvem som kan levere strøm, men det er ikke er den samme konkurranse og valgfriheten på nettleien, da det enkelte kraftverk i praksis dessverre kan skru opp prisen på nettleie som de nærmest måtte ønske. I mange kommuner betaler derfor folk atskillig mer for nettleien enn det selve strømmen koster,» konstater politiske nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.  Denne situasjonen liker han lite.

«Demokratene i Norge mener at det skal være kun den strøm vi faktisk bruker vi skal betale for, og det å holde nettet vedlike er et statlig ansvar. Staten skal etter Demokratenes mening stå for økonomi, anlegg, drift og vedlikehold av det totale el-nettet, på samme måte som staten i dag har det økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av det statlige veinettet i Norge. Dette vil gi et godt grunnlag for lavere nettleie 2018 og årene som kommer,» mener han..

 

 

  • Torvang

    Kan Demokratene eller andre forklare hvor millioninntektene og milliardærformuen til Einar Aas , Grimstad, kommer fra? Hvem betaler? Hvor mange strømmeglere har vi tilsammen i Norge? Og; er de nødvendige, eller kan de ansees som det motsatte, – som en slags fordyrende «parasitt» overfor forbrukerne?