Norsk velferd og sosiale ordninger tilhører selvsagt kun det norske folk

Demokratene vil innføre en rekke tiltak som gjør det vanskeligere å svindle med norske velferdsordninger som ofte blir begått av utlendinger som etter min mening tilegner seg rettigheter i Norge, som de overhode ikke har krav på. Disse svindlerne må straffes strengt og snarest utvises fra Norge, mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Økonomisk kriminalitet unndrar årlig store inntekter fra staten. Det trengs derfor kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeid med skattemyndigheter, trygdeetat og sosialmyndigheter for å bedre å avdekke denne kriminaliteten. Dette må prioriteres og styrkes om vi i fremtiden skal ha et trygt Norge,» sier han, og legger til:

«Eksempler på økonomisk kriminalitet fra utlendinger er langt som «et vondt år» skatte- og avgiftsunndragelser, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, brudd på konkurranselovgivningen, korrupsjon, konkurskriminalitet, trusler, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser og misbruk av offentlige sosiale og ulike norske støtteordninger».

  • Sina Staes Janevska

    ja jeg er faktisk helt enig… men der noe MER jeg reagerer på, er at innvandrere får «start pakke» fra staten/NAV på nesten 300.000 inkl. bil, fører kort, gratis tannlege og mere til.. hva får våre egne ungdom når dem skal starte et liv på egen hånd?? jo, dem må jobbe ved siden av studie for å kunne betale studielån, husleie, strøm, reise utgifter og så videre… dette er og blir økonomisk rasisme…. mitt største spørsmål her er: er det en menneskerettighet å tjene seg rik ved å bare sitte på sofaen?