Simpelt angrep på Venstres leder

«Det nærmer seg landsmøte for Venstre. Da finner Ola Borten Moe, Senterpartiet, det hensiktsmessig å gå til personangrep mot Venstres leder Trine Skei Grande, for en sak som var offentliggjort i mediene og utdebattert for flere måneder siden. Han anklager Venstres leder for å mistenkeliggjøre en mann Venstres nåværende leder hadde frivillig sex med for 10 år siden. En sak som aldri burde vært stoff for medien,» mener Jan Simonsen, idligere stortingsrepresentant og nå medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge.» Han vil ha bedre moral og mindre personangrep i politikken.

«Alle mennesker har rett til et privat og personlig liv. Det blir sågar slått fast i en paragraf i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon, som Norge ikke bare har ratifisert, men også gjort til norsk lov. Også politikere og kjendiser har rett til et privat liv. I Trines tilfelle gjaldt en seksuell handling med en da ung gutt, privat, lovlig og frivillig. Det var verken snakk om utilbørlig press eller maktutnyttelse. Og har derfor ikke noe i et offentlig ordskifte å gjøre,» sier Simonsen, og legger til:

«Likevel bruker Borten Moe, som ellers gir et sympatisk inntrykk som person og politiker, medieoppslagene om Trines privatliv i et angrep på Venstres partileder få dager før partiets landsmøte. Man kan bare spekulere i hvorfor. Dette burde Ola Borten Moe holdt seg for god til».

 • ArildS

  I utgangspunktet så er jeg enig med deg Simonsen men av en person som Grande, en politiker, 1 nestleder og stortingspolitikere så burde vi forvente at de holdninger hun sier hun har er det samme som hun etterlever selv.
  Hun mener personer under 18 år er barn og her burde hun holdt seg for god til til å ha sex med et barn etter hennes definisjon.
  Personer under 18 år er barn og barn står i en særskilt situasjon der voksen skal innta en beskyttende rolle ikke utnytte situasjonen for å tilfredsstille eget behov.
  Derfor mener jeg at denne saken ikke lenger hører til den private sfære.

  Som skrevet før i mange andre artikler på nett, om situasjonen hadde vært omvendt, mann 38 år har frivillig sex med en jente 17 år, så ville dette vært voldtekt, (etter media, politikere og andre aktørers holdninger til eldre menn har sex med ikke myndige jenter) politiet ville ha igangsatt en etterforskning på eget grunnlag. Politiet har fremdeles ikke igangsatt en etterforskning selv om det nå er kommet frem så mye om saken at det burde vært mulig.

  Det ble også forøvrig bemerket fra mange av bryllupsgjestene at hennes tilnærmelser overfor det mannlige kjønn ikke var ønskelig, hun var ute av kontroll i sin alko-rus for å få tak i en mann å ha sex med. Her burde etter mitt syn bryllupsgjestene ha grepet inn og sendt henne hjem før saken utartet seg til det den er blitt til nå.

 • Gjest

  bingo…

 • Pelle