Fattigdom må bekjempes

«Sosial trygghet er og blir en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og feil politiske prioriteringer svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden». Det mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

«Vi vet at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom, mellom sykdom og fattigdom, og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene vil vi arbeide for å redusere. Både den enkelte og samfunnet har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen. Tilknytning til
arbeidslivet er det viktigste for å hindre fattigdom for den enkelte. Derfor legger også Demokratene opp til en politikk der næringslivet skal gjøres sterkt og konkurransekraftig,» sier han, og legger til:

«Demokratene vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom å bidra til å endre forhold som skaper og opprettholder fattigdom i oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv, og innenfor velferdsordningene. Det må settes inn virkemidler tidlig, slik at vi hindrer utstøting og sikrer et inkluderende arbeidslivet.»

  • Renny Toftegaard

    Høres ut som en hvilken som helst sosial demokrat. Ikke ett eneste ord om hva den enkelte kan, eller må gjøre selv. Kennedy sa det så riktig; «Don’t ask what the country can do for you, but what you can do for your country.» Arbeiderpartiet pleide å si «gjør din plikt, krev din rett», men i dagens samfunn er det kun det siste det snakkes om.