Fjern nettleien og el-avgiften på strøm for norske husholdninger

«At norske forbrukere i dag må betale sky-høye priser på strøm er helt unødvendig,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. «Om stortingspolitikerne har politisk vilje og handlekraft så kan de faktisk fjerne eller sterkt redusere den høye nettleien og el-avgiften på strøm,» hevder han, og legger til:

«At Norge også har eksportert billig strøm til utlandet gjør situasjonen langt dyrere og verre for norske strømkunder. Det er ikke bare kulden som kjennes i vinter – for det gjør nå også strømregningene til det norske folk».

  • Høyreekstrem???

    Sikkert velment forslag fra Kleppe, men det finnes en bedre løsning, og det er forbud mot eksport av vannkraft foruten i perioder med overfylte magasiner. Nedtapping av magasiner for eksport gjøres altså ulovlig.

    Det vil være den beste løsning på sikt og den mest rettferdige. Samtidig mister man ikke inntekter til staten og selskapene som vedlikeholder nettet.