Terrortallene viser at islam ikke fredens religion

«I vår tid er vår vestlige kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner. Den raskest voksende religionen i Vesten er islam, en religion som sikkert er bra for noen, men som samtidig bringer med seg mye negativt, blant annet i form av terror, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, og fordommer mot homofile og generelt ikke-muslimer,» sier Demokratenes politiske leder Vidar Kleppe.

«Det er også et trist faktum at islamister står bak og er ansvarlig for 84 prosent av alle dødsfall i tilknytning til terror i Vesten i 2017. Dette stadfestes i en rapport fra the Henry Jackson Society,» legger han til.

«Jeg er spent på hva utviklingen og tallene for 2018 viser når det gjelder terrortallene – og om de nye tiltak mot terror har gitt de gode ønskede resultater for en tryggere verden,» avslutter han.

 • Sina Staes Janevska

  I henhold til Grunnloven, skal det være Religionsfrihet i kongeriket. Islam er dermed tillatt, som religion.
  Men så er det spørsmålet om —praktiseringen— av religionen islam
  Her kan reises mange spørsmål som myndighetene har, i sin multikultur-iver, har oversett.
  En muslim, som har bvlitt tillatt å flytte til et ikke-muslimsk land, (har emigrert for Allah), befinner seg da, i henhold til sin religion i —fiendeland— (krigens Hus), hvor han er religiøst befalt til å delta i —krig–, Jihad, for å islamisere landet og tvinge den ikke-muslimske befolkningen til å underkaste seg islam og muslimer.
  Altså, for å —praktisere— sin religion, som en god muslim, er han altså forpliktet til å føre krig, mot befolkningen i det land han har emigrert til.
  I denne krigen, Jihad, inngår alle midler som kan påføre den ikke-muslimske befolkningen skade, for å tvinge den til underkastelse: Terror, voldtekter, ildpåsettelse, alle slags former for kriminalitet, undergravning, radikalisering, oppvigleri, infiltrasjon osv.
  Spørsmåletblir da: Har våre politikere tenkt nøye nok i gjennom konsekvensene av å tillate Islam som religion?
  Har man tillatt en religion, men —ikke— tillatt de troende å —praktisere— sin religion fullkt ut?
  Konsekvensen av at muslimene skulle få —utøve— sin religion, uhindret,f.eks. i koranen finnes 25 direkte drapsordrer mot ikke-muslimer, ville bli at de uten å bli rammet av straffeloven, kunne drepe, voldta, starte branner, «kaste skrekk i de vantros hjerter», i samsvar med sin religions befalinger til dem.
  Angående Islam, er man således i den absurde situasjon, at en religion, Islam, er tillatt etter loven, med den hele og fulle — utøvelsen— av religionen —tillates ikke–.
  Hvordan ser politikerne for seg at dette vil utvikle seg i fremtiden, etterhvert som muslimene øker i antall?