Voldtekt må straffes strengere

«Voldtekt er en total uakseptabel handling og et meget alvorlig traumatiserende overgrep som i Norge må straffes strengere enn i dag. Derfor er det et mål at flere saker oppklares, og at omsorgen for ofrene forbedres. Det finnes få enkle løsninger i kampen mot voldtekt, men mye kan gjøres bedre enn i dag,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Vi er alle enige om at det er avgjørende at voldtekt blir anmeldt og etterforsket – og at overgriperen blir dømt. Men dette skjer etter at ugjerningen har funnet sted. Vi må derfor satse mer på forebyggende arbeid og jobbe med holdninger og kunnskap. Voldtekt er en alvorlig straffbar handling som ofte medfører store traumer livet ut,» sier han, og legger til at Demokratene vil styrke den egne seksjonen i Kripos som arbeider med voldtektssaker og voldtektsforbrytelser

 • Sina Staes Janevska

  typisk Norsk politi: saken anmeldes, saken henlegges… det som er relevant om at voldtekts forbryteren skal straffes, er at vi MÅ HA strengere politi, et politi som GJØR jobben ordentlig

 • Geir Frøyland

  Siste to årene oppklarte politiet i sør vest 21 av 314 anmeldte voldtekter ! det er jo skammelig dårlig resultat og gir veldig liten risiko for de som utøver slike skammelige og fornedrende forbrytelser ! det kan jo også gi ett signal til ofrene at der er liten hensikt å anmelde slike forhold ! strafferammene er vel egentlig høye nok og hvor høye strafferammer vi skal ha i landet er vel en annen diskusjon men først og fremst må politiet få oppklart sakene for å få dem for doms stolen !Nå bruker politiet 40% av kapasiteten på narkotikasaker som synes å være mest populært og best betalt jobb i etaten !også det som gir flest oppklaring å skryte med på statistikken med flere siktelser for samme sak !en avkriminalisering av narkotika forseelser ville gitt politiet sterkt økt kapasitet å oppklare de alvorlige forbrytelsene som angår folk flest !

 • Vestavind

  Det er liten tvil om at straffene bør være høye for voldtekt, men faren er også tilstede for at man kommer i den situasjon at overgriper har lite å tape på å drepe sitt offer. Når straffenivå avviker lite mellom en voldtekt og affektdrap øker risikoen betydelig for at det er drap man etterforsker.
  USA har vist oss vei i mange henseende vedrørende straffeutmåling. Får land i verden har flere innbyggere i fengsel og tilbakefalls raten er skremmende. Noen stater innførte 3 strikes politikk, men oppdaget at forbrytere som hadde lite å tape økte innsatsen og ikke ønsket å bli tatt levende. Som security vakt må det være et mareritt å vite at en andel av butikktyvene du stopper vet at om de blir tatt så må de tilbringe resten av livet i fengsel. Denne person har intet å tape på å drepe deg.
  Har derfor mer tro på å tilføre betydelig mer resurser for å få oppklart flere saker og at politiet får vesentlig bedre anledning til å lagre DNA profiler på innbyggere. I utgangspunktet ser jeg få problemer med at det opprettes et sentralt DNA register der alle har sin profil lagret. Det ville virkelig endret norsk rettspleie.
  Selv enkle innbrudd og andre mindre forbrytelser ville da enkelt kunne løses om det ble funnet DNA på åsted.