Bli medlem

Ordinært medlemskap: kr. 200,-

Honnørmedlemskap: kr. 100, – (studenter, pernsjonister og trygdede).

Som medlem av Demokratene i Norge forplikter jeg meg til å
respektere rettningslinjer for kommunikasjon fastsatt av sentralstyret.

Comments are closed