Er det muslimene som er ofrene, Hadia?

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, blir trukket frem som en het kandidat til vervet som fremtidig statsminister i Norge. I denne forbindelse er det viktig å danne seg et bilde av hvordan Tajik ønsker å behandle Det norske folk.

Tajik selv har pakistansk bakgrunn, og hun er erklært muslim. I denne forbindelse er det viktig å danne seg et bilde av hva Det norske folk har kan vente seg fra Tajik. I et innlegg fra 2016 fremkommer synspunkter som … Les mer

Nei til mer diskriminering av nordmenn

Det såkalte «introduksjonsprogrammet» er en rekke opplæringstiltak som innvandrere som kommer til Norge, får tilbud om. Programmet tilbys til alle nyankomne innvandrere som får såkalt flyktningestatus. Det er ikke noe krav om at man faktisk er en politisk flyktning som har flyktet fordi man har kommet i klammeri med myndighetene på grunn av uønsket politisk aktivitet. Alle de ulovlige innvandrerne som misbruker asylinstituttet og få opphold i Norge til tross for at de ikke er flyktninger i henhold til FNs … Les mer

Mia Gundersens rasisme

Mia Gundersen er redd for rasisme, men vi i Demokratene vil gjerne utfordre henne på anti-hvit rasisme. Foto fra hennes blogg.

Mia Gundersen er bekymret for rasisme mot sine to adopterte sønner, men hun glemmer den anti-hvite rasismen mange nordmenn og minoritetskvinner er utsatt for. I en kommentar på hennes blogg utfordret jeg henne:

«Kjære Mia. Problemet er ikke rasisme mot dine to gutter. De har lært seg norske verdier, og selv om de sikkert vil oppleve enkelthendelser som kan være ubehagelige, er ikke dette et samfunnsproblem. Derimot bør vi fokusere mer på den anti-hvite rasismen mot nordmenn, spesielt … Les mer