Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?

I følge Motor.no planlegger myndighetene å bygge en ny bro over Glomma i Fetsund. Prosjektet skal koste 2,5 milliarder kroner, og drøyt halvparten av dette skal betales inn ved hjelp av bompenger.

Alle Norges bommer drar inn ca. 10 milliarder kroner pr. år. Å fjerne bommene vil derfor kreve statlige bevilgninger på ca. 10 milliarder kroner pr. år. Det tilsvarer under en prosent av statens inntekter, og det er det selvsagt fult mulig å dekke inn hvis stortingsflertallet vil. … Les mer

Helgheims lure bompengefinte

Jon Helgheim er innvandringspolitisk talsmann for FrP og etter min mening en av FrPs bedre stortingsrepresentanter. Det er derfor en mann det er verd å følge på Facebook.

Nylig publiserte Helgheim et oppslag mot bompenger.

 

Jeg svarte at FrP tidvis stemmer for bompenger på fylkesnivå og tidvis mot.

Les mer

Reduseres ikke-vestlig innvandring med 13% har vi råd til å fjerne alle bommene

Det å fjerne alle bommene er den viktigste saken av økonomisk natur for mange medlemmer av Demokratene. Men når vi publiserer saker om dette møtes vi ofte med innvending om at «det går ikke»… Det er imidlertid fult mulig å regne på hva det vil koste å fjerne alle bommer og hvordan det kan dekkes inn.

I følge dette oppslaget i Dagbladet fra november 2016 ligger det an til at norske bilister vil måtte betale 9 milliarder kroner i bompenger … Les mer