85% av inntektene fra de nye bommene i Oslo går ikke til vei

Abcnyheter omtaler 9. juni omtaler en radikal utvidelse av bomringen i Oslo. I stedet for en bomring skal det nå bli 3. Antallet bomstasjoner økes fra dagens 31 til 84. Bommene skal tyne ut 87 milliarder kroner fra bilistene i løpet av en 18 år. Bare 12 av disse 87 milliardene skal brukes på veier. Og disse veiene vil også bussene benytte. Mer enn 85 prosent av det politikerne skal tyne ut av bilistene skal med andre ord gå … Les mer

Nær dobling av bompengene i Oslo, stopp bompenge ordningen før den ruinerer deg

Hergnar.no melder om at bompengesatsene i Oslo går rett i taket. Bensinbiler vil måtte betale hele 53 kroner for å passere bomringen

inn til Oslo i rushtiden. På toppen av dette skal det bygges 55 nye bommer i hovedstaden.

Demokratene i Norge mener at dette er feil vei å gå. Demokratene i Norge vil tvert imot fjerne alle eksisterende bommer, i Oslo og resten av landet, og kun bygge nye dersom det vedtas i folkeavstemninger.

Det å fjerne bommene … Les mer