Eldreomsorgen må bedres!

Eldreomsorgen må bedres!Eldreomsorgen må bedres!

Antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene og bra er det. I følge Statistisk sentralbyrå kan vi mot 2050 få en seksdobling av pleie-og omsorgstrengende. Dette gir en utfordring som både stat og kommune må stå sammen om.

Demokratene vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester … LES MER

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandling

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandlingTennene er en viktig del av kroppen!

Demokratene vil ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år og innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter for personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, med egenandelstak. Tennene er faktisk en viktig del av kroppen selv om ikke stortingspartiene har skjønt dette.

Demokratene … LES MER