Kriminaliteten kjenner ingen landegrenser

«Kriminalitet skaper utrygghet, derfor vil jeg og Demokratene i Norge bekjempe og forebygge kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Utenlandske kriminelle skal selvsagt automatisk utvises fra Norge.  Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere mer effektivt ovenfor de kriminelle,» slår politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, fast. 

«Forebygging er grunnlaget … Les mer

Økende fattigdom på tas på alvor

De sjokkerende tallene fra NAVs rapport «Fattigdom og levekår i Norge» viser at i tidsrommet fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Situasjonen slik den er nå er at det går bare den gale veien. Andelen med lavinntekt øker over tid, samtidig som vi … Les mer

Er polakker og tsjekkere høyreradikale ekstremister?

«Når 60 000 polakker (ifølge den israelske avisen Israel Hayom) går i tog for å markere landets nasjonaldag og samtidig vise motstand mot nåtidens totalitære trussel mot europeiske demokratier, islamismen, velger VG og store deler av den internasjonale pressen som eksempelvis The Independent ikke å fokusere på det åpenbart solide flertallet av alminnelige representative polske familier i nasjonaldagfeiringen, men på et sannsynligvis lite mindretall … Les mer