Sylvi Listhaug: God retorikk, ingen handlekraft, og mange bløffer

I går gikk Sylvi Listhaug ut med et forlag om lukkede asylmottak for personer som har fått avslått på sine søknander. Det er mye for svakt. For mange asylsøkere fosvinner fra asylleirene lenge før den tiden. De har selv etter Listhaugs forslag full anledning til å stikke av når de forstår at de ikke vil få asyl, lenge før avslaget kommer.

Fra 2010 til 2015 kom det i snitt 820 asylsøkere i måneden, men i 2015 økte tallet til 2540 … LES MER

De «grønne» partienes innvandringspolitikk gir langt høyere CO2-utslipp

Både Venstre, Sv og Miljøpartiet de grønne promoterer seg selv som miljøpartier. Alle partiene tror at menneskeskapte utslipp av CO2 har mye å si for klimaet og at det er avgjørende for klodens fremtid at disse utslippene reduseres.

I motsetning til politikerne fra disse partiene så vet ikke jeg med sikkerhet om menneskeskapte utslipp av CO2 driver de globale

temperaturene. Vitenskapsmennene er jo uenige seg i mellom, og jeg har ikke forutsetninger for å vite hvilken side som har rett.

LES MER

Diskrimineringsombudet bør sparkes

NRK har fått mange klager som mener at NRK diskriminerer ved å ikke la en kristen nyhetsprogramleder ha på seg kors under nyhetssending, mens Faten Mahdi al-Hussaini får bruke hijab i «Faten tar valget». ««De to tilfellene er altså ikke sammenlignbare, fordi det er snakk om to forskjellige programlederroller», mener Likestillings- og diskrimineringsombudet … LES MER