Islamisme og nazisme – to deler av samme stykke

«Det har i det siste vært en debatt om en håndfull nynazister som finnes i Norge. Men det er ikke disse få personene som utgjør trusselen mot vårt demokrati i dag. Det er deres ideologiske brødre, islamistene. De utgjør hundrevis. Det er særdeles viktig å motarbeide alle former for antisemittisme, og den kommer i dag først og fremst fra islamister, og dessverre også … LES MER

Hvorfor DU skal stemme på MEG, og Demokratene i Norge.

Pål Andor Østvold er bystyrepolitiker i Sandnes kommune, sentralstyremedlem og fylkesleder i Demokratene I Norge, Rogaland, og førstekandidat til stortingsvalget 2017 for Demokratene i Norge, Rogaland. I dette innlegget forklarer han hvorfor han mener velgerne i Rogaland og andre deler av landet bør putte listene til Demokratene i Norge i valgurnene:

«Hvis … LES MER

En uføretrygdet synger ut

«I disse dager kappes de ulike partiene om velgernes gunst, med mer eller mindre selvskrytende skattepakker. Alle skal med – vi er der for folk flest – vi bygger landet – vi verner om de svakeste – slagordene er mange, men erfaringen sier meg at gruppen uføre ikke er tatt med … LES MER