Sylvi beskyldte Demokratene for å lyve. Men VG bekrefter nå at det var Demokratene som fortalte sannheten.

Andre desember ble følgende publisert i et oppslag på Demokratenes nettside: «FN-pakten om innvandring er omstridt, og Fremskrittspartiet tok dissens i regjeringen da den vedtok å slutte seg til dokumentet. Men faktum er at den norske regjeringen med statsminister Erna Solberg og daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug var aktivt med på prosessen som har ført frem til det endelige dokumentet. Det fremgår av et referat fra møtene i tilknytning til FNs generalforsamling for to år siden. Lederen for Demokratene, Makvan … Les mer

Hvorfor tar ikke Senterpartiet et standpunkt mot FNs migrasjonsavtale?

Senterpartiet er kanskje det partiet på Stortinget som ligner mest på Demokratene. Sp har kjempet for Norges selvstendighet ved å stemme nei til EU, EØS og Schengen. Men Sps motstand mot globalisme er dessverre ikke konsekvent. Et grelt eksempel på Sps globalisme er at mens regjeringen innstilte finansieringen av menneskesmugligsskipene i Middelhavet i statsbudsjettet for 2018, så  ville Sp der i mot videreføre finansieringen av disse skipene….

FNs migrasjonspakt er en erklæring der Norges suverenitet skal uthules på et svært … Les mer

Bedre å beholde Stoltenberg enn å øke innvandringen

Mottak er kvoteflyktninger er den delen av innvandringspolitikken som politikerne har best kontroll på. Antallet kvoteflyktninger fastsettes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Under regjeringen Stoltenberg mottok Norge 1120 kvoteflyktninger hvert år bortsett fra 2011 da Norge mottok 1380 kvoteflyktninger.

Men regjeringen Stoltenberg mistet flertallet på Stortinget ved valget i 2013. FrP og Høyre gikk da sammen om å etablere en ny regjering ledet av Erna Solberg. Den nye regjeringen ble avhengig av støtte fra Venstre og KrF. Resultatet har … Les mer