Gratis bolig: Gi til norske slitere først

Takket være blant annet høy innvandring og lave renter er det nå knapphet på boliger i Norge. For 25 år siden kunne man kjøpe en to roms leilighet i Oslo for 250 000 kr. Den gang kunne folk med vanlige jobber ta seg råd til å kjøpe egen leilighet når de flyttet fra foreldrene. I dag koster de samme leilighetene 15 ganger så mye, og mange vanlige nordmenn får aldri mulighet til å eie sin egen bolig. Derfor mister man … Les mer

Er det muslimene som er ofrene, Hadia?

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, blir trukket frem som en het kandidat til vervet som fremtidig statsminister i Norge. I denne forbindelse er det viktig å danne seg et bilde av hvordan Tajik ønsker å behandle Det norske folk.

Tajik selv har pakistansk bakgrunn, og hun er erklært muslim. I denne forbindelse er det viktig å danne seg et bilde av hva Det norske folk har kan vente seg fra Tajik. I et innlegg fra 2016 fremkommer synspunkter som … Les mer

Ap, Sp og SV ville fortsette menneskeofringen i Middelhavet

Er Aps nye innvandringspolitikk noe mer enn en bløff?

Den norske regjeringen besluttet i april 2015 at Norge skulle sende skip til Middelhavet for å delta i det som ble fremstilt som en redningsaksjon for flyktninger. I virkeligheten dreide det seg om en storstilt menneskesmuglingsoperasjon. I utgangspunktet må afrikanere ha visum for å ta seg inn i Schengen. For å kunne ta seg ulovlig inn i Schengen sendes de ulovlige innvandrerne ut i gummibåter. Båtene følger skipene … Les mer