Bedre å beholde Stoltenberg enn å øke innvandringen

Mottak er kvoteflyktninger er den delen av innvandringspolitikken som politikerne har best kontroll på. Antallet kvoteflyktninger fastsettes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Under regjeringen Stoltenberg mottok Norge 1120 kvoteflyktninger hvert år bortsett fra 2011 da Norge mottok 1380 kvoteflyktninger.

Men regjeringen Stoltenberg mistet flertallet på Stortinget ved valget i 2013. FrP og Høyre gikk da sammen om å etablere en ny regjering ledet av Erna Solberg. Den nye regjeringen ble avhengig av støtte fra Venstre og KrF. Resultatet har … Les mer

Siv gikk med på å øke antallet kvoteflyktninger med 45 % for å komme i regjering

FrP har mange medlemmer som oppriktig ønsker at innvandringen til Norge skal reduseres. Disse medlemmene arbeider for partiet i håp om at det skal bidra til at den katastrofale kursen Norge nå er på skal endres. Det disse bra medlemmene ikke er klar over er at partileder Siv Jensen og et flertall i partiets sentralstyre i virkeligheten aktivt har stemt for tiltak som øker innvandringen. Å begrense innvandringen er på ingen måte prioritert. Det som blir prioritert er skattelette for den … Les mer

Hvordan kan Helgheim hevde at planen for storstilt lovlig innvandring til Europa ikke eksisterer?

2. oktober stilte jeg et spørsmål om FrP aktet å stemme for at Norge skal tiltre FN-erklæringen som heter «GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION». Tittelen på innlegget var «Vil FrP hente over hundre millioner afrikanere til Europa?»

Tittelen var basert på et oppslag i Resett det det het «FN anslo i 2015 at det fantes 244 millioner migranter som bodde utenfor sitt eget land.»  Resett har imidlertid blandet et oppslag på FNs internettsider der det samlede antallet … Les mer