Bør ideologien til IS forbys?

Den islamske staten var på fremmars i Syria og hadde kontrollen over store deler av landet inntil Russland grep inn i konflikten i 2015. Nå skal IS’ siste bastion være falt. Og da avdekkes flere av Den islamske statens grusomme forbrytelser. Nå har britiske spesialsoldater funnet hodene til det man mener er 50 kvinner fra yazidi-folket i Irak. Det antas at dette er hodene til yazidi-kvinner som er tatt til fange av IS og brukt som sex-slaver. Man kan … Les mer

Feil av regjeringen å takke nei til tilbudet fra Russland om hjelp til å repatriere syrerne

«USA (under Obama og Bush) og dets allierte har arbeidet for å skape krig i Syria og jage syrerne ut av Syria. Denne alliansen har sendt våpen til jihadistene i Syria, og koalisjonen har bombet infrastruktur (blant annet kraftstasjoner) slik at livet også i fredelige deler av Syria har blitt uhyre vanskelig. Resultatet er at mange syrere har flyktet,» skriver Christen Krogvig, som er medlem av sentralstyret i Demokratene Han fortsetter:

«Men høsten 2015 grep Russland inn. IS og … Les mer

Arbeiderpartiets taler med to tunger i innvandringspolitikken

Arbeiderpartiet har valgt en innvandringspolitisk talsmann, Masud Gharahkhani, som har kommet med en rekke gode utspill. I en glimrende kronikk i Dagbladet 14. april heter det blant annet: «Men jeg har tro på at vi vil dele noen erkjennelser: Afrika sør for Sahara er inne i en historisk fase med befolkningseksplosjon, slik andre deler av verden har vært tidligere. Folketallet anslås å øke fra 1 til 1,4 mrd. innen 2030 – det er tolv år til…Den altfor moderate økonomiske … Les mer