Feil av regjeringen å takke nei til tilbudet fra Russland om hjelp til å repatriere syrerne

«USA (under Obama og Bush) og dets allierte har arbeidet for å skape krig i Syria og jage syrerne ut av Syria. Denne alliansen har sendt våpen til jihadistene i Syria, og koalisjonen har bombet infrastruktur (blant annet kraftstasjoner) slik at livet også i fredelige deler av Syria har blitt uhyre vanskelig. Resultatet er at mange syrere har flyktet,» skriver Christen Krogvig, som er medlem av sentralstyret i Demokratene Han fortsetter:

«Men høsten 2015 grep Russland inn. IS og … Les mer

Arbeiderpartiets taler med to tunger i innvandringspolitikken

Arbeiderpartiet har valgt en innvandringspolitisk talsmann, Masud Gharahkhani, som har kommet med en rekke gode utspill. I en glimrende kronikk i Dagbladet 14. april heter det blant annet: «Men jeg har tro på at vi vil dele noen erkjennelser: Afrika sør for Sahara er inne i en historisk fase med befolkningseksplosjon, slik andre deler av verden har vært tidligere. Folketallet anslås å øke fra 1 til 1,4 mrd. innen 2030 – det er tolv år til…Den altfor moderate økonomiske … Les mer

Bør Russland bombe Norge dersom noen bruker giftgass på norsk territorium?

Jeg registrerer at Erna Solberg har forståelse angrepet mot Syria som USA, Storbritannia og Frankrike begikk natt til 14. april. Det Solberg tydeligvis ikke vektlegger er at det er noe som heter internasjonal lov. Dette er regulert gjennom traktater som norske myndigheter har sluttet seg til. Krig er regulert i FN-pakten. Og i følge denne kan ikke en av statene som har sluttet seg til pakten angripe en annen med mindre det enten dreier seg om selvforsvar, eller det … Les mer