Strømregningen din vil dobles

Fylkesleder Trøndelag, Tor-Andre Hopen

Demokratene i Norge (DiN) er sterkt bekymret for den fremtidige strømprisen på det norske kraftmarkedet, altså strømprisen vi som private forbrukere og husholdninger må betale for strømmen vi trenger.

Med dagens politiske tilnærming til EU, samt rådende markedsstyrte og globalistiske ideologi og tenkning, vil strømregningen din med overveiende sannsynlighet bli dobbelt så høy innen … Les mer

Frihandelsavtalen TiSA – Globalkapitalistenes skjulte hjertebarn

Demokratene er det eneste alternativet for de som vil ha en fornuftig innvandringspolitikk og samtidig sier et klart nei til antidemokratiske handelsavtaler som TiSA og TTIP. Bli gjerne med i FB gruppen Stopp TiSA/TTIP.

Demokratene er partiet som tar kampen mot globalismen på alvor. For mange kan det være vanskelig å sette seg inn i begreper som TiSA og TTIP, men dette handler om hvordan vi forsvarer vårt nasjonaldemokrati mot antidemokratisk globalisme. Følg lenkene for en lettfattelig forklaring av disse handelsavtalene.

TiSA står for Trade in Services Agreement, og Wikipedia har følgende korte definisjon: «en foreslått internasjonal frihandelsavtale. Avtalens formål er liberalisering av den globale handelen innenfor servicenæringer, og inkluderer bankvesen, helsetjenester … Les mer

Norsk ungdom trenger en god start

Vidar_Kleppe2-150x123 «Demokratene er for en heving av BSU-taket. Vi mener det samtidig er viktig med andre tiltak .BSU-ordningen er en av flere momenter i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, der flere lærlingeplasser er helt avgjørende for å lykkes … Les mer