Mangel på grensekontroll resulterte i drap

Det å innføre streng grensekontroll er en svært viktig sak for Demokratene. I Det norske stortinget er det dessverre slik at partiene som sitter i regjeringen, og det største opposisjonspartiet, Ap, alle er for Schengenavtalen og mot grensekontroll mot alle land i Schengen.

I et oppslag i ABC 8. februar 2019 nyheter omtales Belal som er utvist fra Norge. Utvisningsvedtaket skal ha blitt fattet for 11 år siden. Men myndighetene har ikke effektuert vedtaket. Bakgrunnen for at utvisningen ikke er … Les mer

Norge trenger et parti på Stortinget som protesterer mot EUs påtvungne kvoter for innvandring

Det er to ulike tilnærminger til ulovlig innvandring i Europa. Merkels og EU-pampene mener at ulovlige innvandrere skal slippes inn i Europa. Så skal EU etablere en mekanisme som viderefordeler disse til ulike stater i Europa. Landene skal måtte motta disse innvandrerne helt uavhengig av om befolkningene i mottager landene ønsker … Les mer

Hvorfor tar ikke Senterpartiet et standpunkt mot FNs migrasjonsavtale?

Senterpartiet er kanskje det partiet på Stortinget som ligner mest på Demokratene. Sp har kjempet for Norges selvstendighet ved å stemme nei til EU, EØS og Schengen. Men Sps motstand mot globalisme er dessverre ikke konsekvent. Et grelt eksempel på Sps globalisme er at mens regjeringen innstilte finansieringen av menneskesmugligsskipene i Middelhavet i statsbudsjettet for 2018, så  ville Sp der i mot videreføre finansieringen av disse skipene….

FNs migrasjonspakt er en erklæring der Norges suverenitet skal uthules på et svært … Les mer