Hvorfor tar ikke Senterpartiet et standpunkt mot FNs migrasjonsavtale?

Senterpartiet er kanskje det partiet på Stortinget som ligner mest på Demokratene. Sp har kjempet for Norges selvstendighet ved å stemme nei til EU, EØS og Schengen. Men Sps motstand mot globalisme er dessverre ikke konsekvent. Et grelt eksempel på Sps globalisme er at mens regjeringen innstilte finansieringen av menneskesmugligsskipene i Middelhavet i statsbudsjettet for 2018, så  ville Sp der i mot videreføre finansieringen av disse skipene….

FNs migrasjonspakt er en erklæring der Norges suverenitet skal uthules på et svært … Les mer

Vil FrPs regjeringsmedlemmer invitere over hundre millioner afrikanere til Europa?

Norge slutter seg til internasjonale erklæringer og avtaler som er av enorm betydning for Norges fremtid, uten at Det norske folk blir spurt. Ei heller behandles mange sike avtaler i Stortinget. Det er regjeringen som fatter beslutningene, i såkalte regjeringskonferanser.  I disse dager skal regjeringen behandle spørsmålet om Norge skal slutte seg til en … Les mer

Glade vanvidd å bygge asylmottak for voldelige asylsøkere i Øyer

UDI skal nå har bestemt at det skal opprettes et eget asylmottak i Øyer kommune for for beboere som tidligere har vist voldelig eller truende atferd. Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård (Ap) er positiv til det nye asylmottaket i bygda.

Dette tiltaket representerer etter min mening det glade vanvidd. Og det er minst tre grunner til at noe slikt aldri hadde kommet på tale dersom Demokratene hadde bestemt her i Norge.

For det første ønsker Demokratene at Norge skal … Les mer