Vil FrPs regjeringsmedlemmer invitere over hundre millioner afrikanere til Europa?

Norge slutter seg til internasjonale erklæringer og avtaler som er av enorm betydning for Norges fremtid, uten at Det norske folk blir spurt. Ei heller behandles mange sike avtaler i Stortinget. Det er regjeringen som fatter beslutningene, i såkalte regjeringskonferanser.  I disse dager skal regjeringen behandle spørsmålet om Norge skal slutte seg til en … Les mer

Glade vanvidd å bygge asylmottak for voldelige asylsøkere i Øyer

UDI skal nå har bestemt at det skal opprettes et eget asylmottak i Øyer kommune for for beboere som tidligere har vist voldelig eller truende atferd. Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård (Ap) er positiv til det nye asylmottaket i bygda.

Dette tiltaket representerer etter min mening det glade vanvidd. Og det er minst tre grunner til at noe slikt aldri hadde kommet på tale dersom Demokratene hadde bestemt her i Norge.

For det første ønsker Demokratene at Norge skal … Les mer

Regjeringen må innføre grensekontroll for å hindre at de ulovlige innvandrerne tar seg til Norge

Schengenavtalen går ut på at intern grensekontroll i Europa avskaffes. Til gjengjeld skal statene langs Schengens yttergrense beskytte hele kontinentet. Demokratene er motstander av Schengen og EØS. Men når vi først er med i Schengen er det viktig å ha en mening om hvordan Den norske regjeringen skal forholde seg til … Les mer