Regjeringen vil bruke asylmottak i Afrika til å øke asylinnvandringen mens Demokratene vil bruke bruke asylmottak i Afrika til å minimere asylinnvandringen.

Demokratene var det første partiet som programfestet at Norge skulle opprette asylmottak i lav-kost-land til bake i 2005. Det er i og for ser hyggelig at Erna Solberg signaliserer støtte til ideen om asylmottak i Afrika. Men Solbergs ide om formålet med disse mottakene er vidt forskjellig fra Demokratenes: Erna Solberg vil at Norge både skal ta i mot asylsøkere som kommer til Norge. I tillegg skal Norge ta i mot mennesker som tar seg til andre land i … Les mer

Hvis Hagen hadde hørt på Kleppe og stemt nei til EØS hadde Norge fremdeles vært et fritt land

Mange er nå av den oppfatning at EØS-avtalen overfører for mye makt over norske forhold fra Norge til Brussel. Norges frihet er beskåret, og  kjettingen som innskrenker vår frihet, får stadig flere lenker. Regjeringen Solberg la det norske finanstilsynet inn under EU. Norge ble tilsluttet EUs energiunion, ACER. Og nå har regjeringen i Jeløyaerklæringen åpnet for at Norge skal bli en del av EUs kvotesystem for omfordeling av immigranter.

 

Les mer

Europeisk kvotesystem for ulovlige innvandrere er nedfelt i regjeringserklæringen

For globalistene er landegrenser en uting, og deres visjon er at halve Afrika flytter til Europa. Det er derfor to diametralt forskjellige syn når det gjelder de som tar seg til Europa sjøveien uten visum.

Nasjonalistene vil at de enkelte stater skal beskytte sine grenser, og at folk som senker fartøyene de er om bord i og så blir plukket opp av sjøen skal settes i land på eget kontinent. Demokratene er tilhenger av en slik løsning. I praksis betyr … Les mer