Glade vanvidd å bygge asylmottak for voldelige asylsøkere i Øyer

UDI skal nå har bestemt at det skal opprettes et eget asylmottak i Øyer kommune for for beboere som tidligere har vist voldelig eller truende atferd. Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård (Ap) er positiv til det nye asylmottaket i bygda.

Dette tiltaket representerer etter min mening det glade vanvidd. Og det er minst tre grunner til at noe slikt aldri hadde kommet på tale dersom Demokratene hadde bestemt her i Norge.

For det første ønsker Demokratene at Norge skal … Les mer

Regjeringen må innføre grensekontroll for å hindre at de ulovlige innvandrerne tar seg til Norge

Schengenavtalen går ut på at intern grensekontroll i Europa avskaffes. Til gjengjeld skal statene langs Schengens yttergrense beskytte hele kontinentet. Demokratene er motstander av Schengen og EØS. Men når vi først er med i Schengen er det viktig å ha en mening om hvordan Den norske regjeringen skal forholde seg til … Les mer

Regjeringen vil bruke asylmottak i Afrika til å øke asylinnvandringen mens Demokratene vil bruke bruke asylmottak i Afrika til å minimere asylinnvandringen.

Demokratene var det første partiet som programfestet at Norge skulle opprette asylmottak i lav-kost-land til bake i 2005. Det er i og for ser hyggelig at Erna Solberg signaliserer støtte til ideen om asylmottak i Afrika. Men Solbergs ide om formålet med disse mottakene er vidt forskjellig fra Demokratenes: Erna Solberg vil at Norge både skal ta i mot asylsøkere som kommer til Norge. I tillegg skal Norge ta i mot mennesker som tar seg til andre land i … Les mer