Europeisk kvotesystem for ulovlige innvandrere er nedfelt i regjeringserklæringen

For globalistene er landegrenser en uting, og deres visjon er at halve Afrika flytter til Europa. Det er derfor to diametralt forskjellige syn når det gjelder de som tar seg til Europa sjøveien uten visum.

Nasjonalistene vil at de enkelte stater skal beskytte sine grenser, og at folk som senker fartøyene de er om bord i og så blir plukket opp av sjøen skal settes i land på eget kontinent. Demokratene er tilhenger av en slik løsning. I praksis betyr … Les mer

Demokratene bør programfeste innføring av representativt demokrati

Demokratene har programfestet at innføring av direkte demokrati. I programmet står det: «Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et tema. Disse underskriftene kan samles inn via elektronisk ID som er utstedt av myndighetene, men reelle signaturer er også akseptabelt. Kun … Les mer

Erna og Trine vil hente ulovlige innvandrere fra Middelhavet til Norge

Under den sittende regjeringen har den ikke-vestlige innvandringen økt ytterligere. Aldri har den ikke-vestlige innvandringen vært så høy som i 2016. EU sendte ut båter i Middelhavet for å «redde afrikanere fra drukning». Men disse «redningsoperasjonene» er veldig forskjellige fra ekte redningsoperasjoner. For det første er det slik at de som sitter i disse fartøyene, selv stikker hull på dem. Og de som går om bord, vet at er planen. For det andre vil de som plukkes opp av … Les mer