Justispolitikk

Kriminalitet skaper utrygghet. Demokratene vil bekjempe og forebygge kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas.

Tryggheten i samfunnet skal være et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere og rehabilitere mer effektivt.

Forebygging er grunnlaget for gode samfunn og gode liv for enkeltmenneskene. Vi trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet.

Vi vil føre en kriminalpolitikk som er tøff mot gjengangere og organiserte kriminelle, og som har gode og effektive rehabiliteringstilbud for dem som ønsker seg tilbake til samfunnet. Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende.

Vi vil styrke deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid. Det er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet over landegrensene. Med disse avtalene på plass får vi et enklere og mer effektivt samarbeid. Stor andel av kriminalitet vi ser i dag skyldes åpne grenser på bakgrunn av Schengen samarbeidet. Dette må opphøre med strengere grensekontroll. Sikkerhet og tryggheten for borgere første prioritert for Demokratene!

Én manns fri­het er en annen manns tyranni. I vårt sam­funn tror vi ikke på seriøs avstraf­felse av far­lige for­bry­tere, i inn­bil­ning om at dette gjør oss rik­tig så sivi­li­serte, og der­for må uskyl­dige bor­gere ta støy­ten i ste­det.  – Kommentar på Document.no

Comments are closed