Buskerud

Konstituert leder og førstekandidat for Demokratene i Norge til stortingsvalget:

Cato Andre Berggrav Tansøy, 90717380, cato.b.tansoy@hotmail.com

Nestleder: Jan Fenris Janssønn Bodin, jan.fenris@gmail.com, 469 69 720

Følg oss gjerne på fylkeslagets FB sider.

Personlig FB profil, facebook.com/cato.b.tansoy

Som ny konstituert leder for Demokrantene i Buskerud fylke, samt som 1. kandidat på stortingslista i Buskerud, vil jeg benytte denne anledningen til å få reklamere litt for Demokratene.

Partiet vårt er det eneste norske politiske partet med stortingsvalgliste i samtlige fylker ved årets valg som samtidig har nedfelt i vårt program at vi er et nasjonalistisk og patriotisk parti.

Selv om mange forsøker å plassere Demokratene på ytre høyre side på den tradisjonelle «høyre – venstre» aksen, vil jeg hevde at en slik plasssering ikke er korrekt, da Demokratene i tillegg til mange typiske «høyreside-saker» innehar elementer som normalt tilhører både sentrum og venstresiden.

Vi tar sterk avstand fra alle former for diskriminering og rasisme. Vi Demokratene ønsker å sette fokus på urett som utøves mot norske borgere i vårt eget land.

I Demokratenes partiprogram står følgende som innledning:

«Demokratene er et parti med nasjonalistisk grunnsyn. Vi betrakter verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn, samt skape økonomisk og sosial trygghet. Den demokratiske nasjonalismen, eller patriotismen om en vil, er det viktigste verktøyet for å skape en felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn trenger for å blomstre og utvikle seg.»

Demokratene sier et klart Nei til EU, vi ønsker utmeldelse av EØS-avtalen, samt utmeldelse av Schengensamarbeidet.

Demokratene kjemper for den norske kuturarv. For VÅR felles kulturarv!

Vi trenger nettopp  din støtte for å stoppe globalisering og maktforskyvning til overnasjonale instanser som eksempelvis EU.

———————————————————-

Hvordan kan du bidra?

Først og fremst ved å gi din stemme til Demokratene ved årets valg, men aktiv deltakelse i debattfora, støtte til våre kandidater når vi publiserer avisinlegg/debattinnlegg, samt positiv omtale av partiet til venner og kjente er alle tiltak som bidrar til at Demokratene vil øke oppslutningen.

Medlemskap i Demokratene koster kr 200,-/år, og alle nye medlemmer er selvsagt svært velkommen i partiet vårt!

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon.

Med patriotisk hilsen
Cato

Er du nysgjerrig på hva Demokratene står for?  Partiprogrammet vårt finner du her:
demokratene.no/program

 

Comments are closed