Fylkeslag Rogaland

Leder:
Kjersti M.A Gilje – tlf 45225962
kjersti.margrethe@lyse.net

Org. nestleder:
Kåre M. Dreyer 

Kasserer:
Tom Walther Håland – tlf 95097329
tom.haaland@lyse.net

Styremedlemmer:

Inger Marie Gilje Hjemeland

Hans Olav Hjelmeland

 

Organisasjonsnummeret til fylkeslaget: 812 114 972

Kontonummer: 3325 39 64443

Comments are closed