Hordaland

Fungerende styre

Leder/sekretær, Marianne Solheim, ms.demokratene@gmail.com, 46363036
Politisk nestleder/ kasserer, John Ingolf Hauge
Styremedlem, Jan Ove Fromreide, fromri@hotmail.no, 97161482
Varamedlem, Bjarne Fromreide

Comments are closed