Troms

Fylkesstyre Troms:

Konstituert leder: Egil Asbjørn Hansen, eashanse@online.no, 90137173

Nestleder: Odd Hugo Hansen, Malmvegen 112, 9022 Krokelvdalen
Mobil: 907 59 338
E-post: hansenoddhugo@yahoo.no

 

Comments are closed