Vi er lei av eliten i Oslo og Brussel

«Grunnlaget for nasjonalstaten og grunnlaget for velferdsstaten er et folk med felles kultur, språk, historie og religion. Slik har det alltid vært fra de første storfamilier, klaner, folkegrupper og nasjoner. Når en stor gruppe mennesker hadde et fellesskap som gjorde at de kunne kalle seg et folk, ville de definere et landområde som ble deres nasjon. Dette ser vi overalt i verden i … Les mer

Sverige på vei utfor stupet, følger Norge etter?

Den svenske økonomen og samfunnsdebattanten Tino Sanandaji, opprinnelig iransk-kurdisk flyktning til Sverige med doktorgrad fra Chicago University, kom nylig ut med boken «Masseutmaningen». Der påstår han at Sveriges sosiale problemer i dag er i økende grad er konsentrert i den delen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn. I boken viser han til følgende statistiske fakta som … Les mer

Bare Demokratene ville stenge romleieren i Kristiansand

En sigøynerleir under en bro i Kristiansand har skapt mye frustrasjon blant byens innbyggere. Gjennom årenes løp har det vært mange ulike oppslag i media om at det i miljøet i og rundt romleiren har blitt begått alvorlig kriminalitet som salg av narkotika, menneskehandel, hallikvirksomhet, vold, smugling, tjuveri, minibanksvindel – og ellers det meste som går under definisjonen kriminalitet. Det fikk Demokratenes bystyrerepresentant i Kristiansand, tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe, … Les mer

Statlig mobbing av trygdemottakere

Demokratene i Kristiansand og Vennesla får stadig henvendelser fra fortvilte pensjonister som klager over at NAV har sluttet å sende ut utbetalingslapper i posten til trygdemottagere, forteller Demokratenes gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, og lederen for Demokratene i nabokommunen Vennesla, Jorunn Aaselle Olsen. Alt sendes nå kun digitalt. Mange trygdemottakere … Les mer

Dessverre er det bare Demokratene som sier nei til bompenger

«Det er en triste faktum at alle stortingspartiene elsker bompenger, selv om de prøver å innbille velgerne noe helt annet. Et av de verste eksempelet på dette «dobbeltspillet» er regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som vil fortsette med å flå bilistene med bompenger og rushtidsavgift for å delfinansiere veibygging i Norge. Dette skjer utrolig nok mens milliardene ruller ut av Norge, til korrupte regimer som myrder og undertrykker … Les mer