Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?

I følge Motor.no planlegger myndighetene å bygge en ny bro over Glomma i Fetsund. Prosjektet skal koste 2,5 milliarder kroner, og drøyt halvparten av dette skal betales inn ved hjelp av bompenger.

Alle Norges bommer drar inn ca. 10 milliarder kroner pr. år. Å fjerne bommene vil derfor kreve statlige bevilgninger på ca. 10 milliarder kroner pr. år. Det tilsvarer under en prosent av statens inntekter, og det er det selvsagt fult mulig å dekke inn hvis stortingsflertallet vil. … Les mer

Vindturbiner er ødeleggende

«De siste årene har debatten om klimaendringer lagt som en tåke over alle miljødebatt, og skjult en viktig diskusjon om de enorme ødeleggelsene som vindturbinparkene vil utgjøre for norsk natur. Det er ikke noe poeng i å ødelegge naturen nå for å hindre at den samme naturen blir ødelagt grunnet klimaendringer i fremtiden,» skriver sentralstyremedlem i Demokratene Grete Hansen. Slik begrunner hun det:

Les mer

Nei til tvangssammenslåing av kommuner

«Demokratene vil motsette seg sammenslåing av kommuner der folket motsetter seg dette,». Det slås fast av Børre Norland som er listekandidat forpartiet i Agder.

«Vi mener at ved folkeavstemning vil kommuneledelsen få en god tilbakemelding på hvordan folket vil ha sin kommunestruktur og at dette skal være førende for kommuneledelsen, og at kommuner godt kan samarbeide på tvers av kommune grenser uten å slå seg sammen. Vi har sett at kommunens nærhet til folket blir svakere og svakere jo større … Les mer

Bompenger er viktig grunn til at forskjellene i Norge øker

Demokratene - Vidar Kleppe«Forskjellene i Norge øker, og bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka. En utvikling der de som har minst ikke har råd til å bruke å kjøre, er urettferdig og en utvikling Demokratene vil ta sterk avstand fra,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Bompenger er usosialt … Les mer

Demokratene vil innføre NAV-ombud i Agder

«Vi blir flere som dessverre er nødt til å få hjelp og støtte til forskjellige tiltak i arbeids, helse, alder og HC saker. Under dagens regjering ser vi en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket med det resultat at de som har behov for NAV ytelser ikke får den hjelp de trenger,» konstaterer listekandidat for Demokratene i Agder Børre Norland.

«Demokratene mener at nettopp de som er i en sårbar situasjon er de som ikke skulle bli møtt … Les mer

Alle eldre har krav på et verdig liv

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene vil gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass. Demokratene vil styrke rettsikkerheten for eldre overfor kommunene ved en verdighetsgaranti som ikke er realiseringsavhengig i forhold til den enkelte kommunes økonomi,» lover Vidar Kleppe, Demokratenes ordførerkandidat i Kristiansand.

«Det er derfor nødvendig med … Les mer