Valg2019: Demokratene i Trøndelag vil forby tigging

Tor-Andre Hopen - førstekandidat fylkestingsvalget TrøndelagVALG2019: Demokratene i Trøndelag vil forby tigging i alle trønderske kommuner!

Like sikkert som at sommeren hvert år kommer, kommer også Øst-Europeiske tiggere i hopetall til Norge og Trøndelag. Det finnes vel knapt en liten trøndersk by som ikke invaderes av langveisfarende tiggere.

De sitter gjerne ved inngangsdøren til kjøpesentrene, dagligvarebutikkene, … Les mer

Barnevernet sliter med troverdigheten

Kleppe«Regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet.  Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i … Les mer

Fattigdom må bekjempes

«Sosial trygghet er og blir en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og feil politiske prioriteringer svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden». Det mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

Norsk ungdom trenger en god start

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene er for en heving av BSU-taket. Vi mener det samtidig er viktig med andre tiltak .BSU-ordningen er en av flere momenter i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, der flere lærlingeplasser er helt avgjørende for å lykkes med en … Les mer

Røde veier vil gi røde tall i regnskapet

Jeg stiller til valg for Demokratene i Lillestrøm kommune ved dette valget. (Kommunen består av det som nå er Skedsmo, Fet og Sørum etter at politikerne gav blaffen i resultatet i folkeavstemningene i alle tre kommuner.)

Som fersk i dette spillet er det mye jeg ikke vet om lokalpolitikken her. Noe som imidlertid er et stort problem i mange kommuner er at politikerne sløser med skattebetalernes penger.

Her jeg bor skal man nå opprette gang- og sykkel-filer på gatene. Selv … Les mer