Nordmenn bør ha billig drivstoff

«Regjeringen har foreslått at «null-utslipps-kjøretøy» (el-biler o.l.) skal betale 50 % av det det koster for konvensjonelle kjøretøy mht. bompenger, ferger, og parkering. Nå begynner det å nærme seg noe fornuftig, – en snev av rettferdighet og en anelse solidaritet! 50 % er jo en begynnelse i riktig retning,» mener Terje Haugom som er … Les mer

Iran – en terrorstat

«17. september 1992: De svenske topp-politikerne Ingvar Carlsson (da ansatte i ambassaden i Berlin) og daværende leder av det sosialdemokratiske partiet, Mona Sahlin, hadde bestilt bord på den greske restauranten Mykonos. Det ble avlyst i siste liten etter en telefon fra daværende statsminister Carl Bild. Han trengte dem hjemme i Sverige. Det var oppstått noen … Les mer

Regjeringen svikter Norge og norske sjøfolk

Tiårene etter andre verdskrigen var en stor opptur for norsk skipsfart. Norske sjøfolk var på alle hav og i alle havner. Slik er det ikke lengre. Norsk skipsfart trenger ifølge næringen selv 10 000 sjøfolk i løpet av de neste årene, men norsk ungdom er redde for å utdanne seg til jobber de … Les mer

Hvordan kan Helgheim hevde at planen for storstilt lovlig innvandring til Europa ikke eksisterer?

2. oktober stilte jeg et spørsmål om FrP aktet å stemme for at Norge skal tiltre FN-erklæringen som heter «GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION». Tittelen på innlegget var «Vil FrP hente over hundre millioner afrikanere til Europa?»

Tittelen var basert på et oppslag i Resett det det het «FN anslo i 2015 at det fantes 244 millioner migranter som bodde utenfor sitt eget land.»  Resett har imidlertid blandet et oppslag på FNs internettsider der det samlede antallet … Les mer

Oljeformuen er det norske folk sin eiendom

Oljeformuen er det norske folk sin eiendom og pengene skal brukes til å bygge Norges land, mener Per Anton Øverland som er medlem av Demokratene i Songdalen. «Bompengene er i boks, intet mindre. Det er bare viljen det står på. Pengene er der, men staten må være innstilt på å gi noen smuler tilbake til folket,» sier han.

Øverland siterer Norsk petroleum.no, som skriver: Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 224 milliarder kroner for 2018. Dette er en … Les mer