Flere stemmer enn noen gang

Demokratene i Norge gjorde et rekordvalg i går. Så mange som 3788 stemmer, som resultatet ble i årets valg, har partiet aldri fått, ikke under navnet Demokratene og ikke under navnet Demokratene i Norge. Og det til tross for at det ved dette valget var flere småpartier enn tidligere å dele stemmene med.

Alliansen, som … Les mer

Hvorfor stemme på Demokratene i Norge

1: Det fines bare et parti i Norge som er har forstått at mange innvandrere betyr flere personer å dele oljefondet mellom, press mot infrastruktur, helsevesen, boliger, og velferdsgoder, og derfor er imot både arbeidsinnvandring fra Europa, som er en del av EØS-avtalen, og innvandring fra ikke-vestlige land. FrP er imot ikke-vestlig innvandring, men for europeisk innvandring og EØS, Sp er imot europeisk … Les mer

Barnevernet mangler tillit – med rette

«Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet. Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn … Les mer

Hunder har bedre rettigheter enn mange eldre

«Husker dere veilederen som Mattilsynet tilbake i november 2014 publiserte vedrørende hundehold. Jeg har sammenlignet den med regelverk for eldre på sykehjem. Og her ser man at hundeveilederen inneholder langt mer detaljerte regler om aktivisering, mosjon og frisk luft – enn regelverket ovenfor eldre heders kvinner og menn på norske sykehjem,» sier politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar … Les mer

En stemme på Sp er en stemme for Støre og enda mer innvandring

Senterpartiet har mange gode punkter i sitt program. Partiet fortjener honnør for å ha stemt mot EØS og Schengen samt for en god landbruks- og distriktspolitikk.

Men partiet har dessverre gjort lite for å få Norge ut av EØS og Schengen. Partiet kunne, og burde, ha stil krav om folkeavstemning om EØS og Schengen før det trådte inn i Stoltenbergs andre regjering i 2005. Dessverre fremsatte ikke Sp noe slikt krav, og Norge har forblitt en del av disse avtalene. … Les mer