Nå er det bare Demokratene som sier nei til bompenger

«Det er en triste faktum at alle partiene som etter valget i september 2017 ble representert på Stortinget elsker bompenger, selv om de prøvde å innbille deg som velger noe helt annet. Et av de verste eksempelet på dette er «dobbeltspillet» til regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som nå i 2018 og i årene fremover vil fortsette med å flå norske bilister med 100-vis … Les mer

85% av inntektene fra de nye bommene i Oslo går ikke til vei

Abcnyheter omtaler 9. juni omtaler en radikal utvidelse av bomringen i Oslo. I stedet for en bomring skal det nå bli 3. Antallet bomstasjoner økes fra dagens 31 til 84. Bommene skal tyne ut 87 milliarder kroner fra bilistene i løpet av en 18 år. Bare 12 av disse 87 milliardene skal brukes på veier. Og disse veiene vil også bussene benytte. Mer enn 85 prosent av det politikerne skal tyne ut av bilistene skal med andre ord gå … Les mer

Norge trenger et konkurransedyktig næringsliv

«For å ha et robust næringsliv og et konkurransedyktig Norge fremover, må vi stimulere til forskning av høy internasjonal kvalitet. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Da må vi ha fagmiljøer i verdensklasse. For å få til det må vi både prioritere å tenke langsiktig. Demokratene mener derfor at norsk forskingspolitikk bør prioritere områder der vi har naturlige fortrinn … Les mer

Utsatte barn i Norge fortjener trygghet

«Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon». Det mener Jorunn Aaselle Olsen, som er … Les mer

Demokratene vil forby tigging

Tor-Andre HopenDemokratene i Trøndelag vil forby tigging på offentlig område, samt fremme krav om nasjonalt tigger-forbud!

Like sikkert som at sommer er her, har også Øst-Europeiske tiggere i hopetall invadert alle norske byer fra sør til nord.

De sitter gjerne ved inngangen til kjøpesentrene og dagligvarebutikkene, i hovedgatene, på torget, i parkene, ved buss- og jernbanestasjoner, ja nær sagt over … Les mer

Svenskene har forstått det

Svensker som er glad i landet sitt – og vil ta vare på svensk kultur, egenart og samfunn – gikk på 1980-tallet sammen i et parti: Sverigedemokraterna. I starten beskyldte uinnvidde dem for bl.a. rasisme og fremmed-fiendtlighet. I de senere år – med en eskalerende strøm av flyktninger og asylsøkere, – har flere og … Les mer