Vann for verden

Terje Haugom i Demokratene i Hordaland ser med bekymring på det faktum at det blir mindre og mindre drikkevann (ferskvann) på Jorden. «Dette er en side ved klimaendringene som vil komme til å merkes for de fleste av oss innen få tiår,» mener han. «Uten vann kan ikke mennesket leve, og heller ikke alt … Les mer

«Snik EU-ismen» ovenfor Norge må stoppes

Etter Brexit-folkeavstemningen som ble avholdt den 23. juni 2016, hvor 51,89 prosent av velgerne så nei til EU – vedtok det britiske parlamentet en lov som gir regjeringen fullmakt til å forhandle om Storbritannias uttreden av EU i henhold til utmeldingsprosessen gitt i artikkel 50.

«På stadig flere områder viser EU-monsteret at de … Les mer

Bompenger – igjen!

«Kjør sakte-aksjonen på E-6 hindret en ambulanse under utrykning. Trist og beklagelig! Men aksjonen var helt berettiget! Bilistene – de som kjører tradisjonell bil – er blitt Norges melkeku nr. 1. Staten har funnet ut at denne moderne form for maktmisbruk i form av legalisert landeveis-røveri … Les mer

Voldtekt og kriminaliteten må stoppes

«Voldtekt og kriminalitet skaper med rette utrygghet for norske borgere. Derfor vil Demokratene bekjempe all kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Utenlandske voldtekts menn og kriminelle skal selvsagt automatisk utvises fra Norge. Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig hovedansvar,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Norge trenger … Les mer

Demokratene på Askøy følger opp kampanje for bedre sykehjemsmat

På Askøy følger partiet under Jan-Ove Fromeide opp Demokratenes kampanje for bedre mat på sykehjemmene. I likhet med Vidar Kleppe i Kristiansand har han sendt et brev til kommunens ordfører der han sør om ordføreren kan garantere sunn mat på sykehjemmene i kommunen.

«Våre eldre er øyenstenen i samfunnet og skal behandles med verdighet! Demokratene har gjentatte ganger gjennom årene tatt opp forslag … Les mer

Vil FrP hente over hundre millioner afrikanere til Europa?

Norge slutter seg til internasjonale erklæringer og avtaler som er av enrom betydning for Norges fremtid, uten at Det norske folk blir spurt. Ei heller behandles mange sike avtaler i Stortinget. Det er regjeringen som fatter beslutningene, i såkalte regjeringskonferanser.

I disse dager skal regjeringen behandle spørsmålet om Norge skal slutte seg til en FN-erklæring som heter «UN Global Compact for Migration». I omtalen av forslaget i Resett heter det:

«FN anslår et antall på 244 millioner mennesker som … Les mer