Vi må velge mellom lav arbeidsledighet og arbeidsinnvandring

Det er totalt er 88.200 personer helt arbeidsledige i Norge, viser ferske tall fra NAV. Det er 3,2 prosent av arbeidsstyrken, meldte NRK nylig. Det tyder på at arbeidsinnvandringen til Norge har hatt liten eller ingen negativ betydning for arbeidsledigheten til nordmenn. «Men er det slik», spør Demokratenes leder Makvan Kasheikal. Statistisk Sentralbyrås tall er nemlig helt annerledes og ligger på i underkant … Les mer

Hørte ikke på Kleppe, nå blør husstandene i Kristiansand

Befolkningen i Kristiansand må betale nærmere 4000 kroner i årlig renovasjonsgebyr. Det er det dobbelt av Trondheim. Bare i Tromsø og Oslo er renovasjonen dyrere. Årsak: Avfallshåndteringsanlegget Returkraft inngikk en avtale med Nordea om å binde renten. Demokratenes bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe, advarte, men ble ikke hørt. Han mener alt kunne vært annerledes hvis andre politikere hadde hørt på hans advarsler. Men … Les mer

Ønsker vi høyere skatter eller kutt i velferdsgoder?

«En av de viktigste kampene for venstresiden er å bekjempe de sosiale forskjellene som de mener blir forsterket av høyresidens skatteletter. Samtidig er venstresiden svært liberal til innvandring og flyktninger, til tross for at dette er den faktoren som i størst grad fører til forskjeller i samfunnet. Er venstresiden som i utgangspunktet er imot forskjeller, … Les mer

Nyetableringer og skattelegging

«Jeg har hatt gleden av å ha et par patenter, og startet opp et eget selskap som forsket i utviklingen av konseptene. Vi hadde vanskelige kår for å skaffe investorer i dette og ble en kasteball mellom systemet i Innovasjon Norge og private aktører,» forteller … Les mer