Norge må ikke la seg styre av overnasjonale organer

«Det er grunnlovsfestet at Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på våre verdier. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger. Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til … Les mer

Hvordan kan Norge finansiere kostnadene ved innvandring?

Det er i hovedsak tre muligheter, mener Jan-Ove Fromreide, som er leder for Demokratene i Askøy: Bruke mer oljepenger. Siden man vil mangle skattepenger når man ser noen tiår fremover, vil dette være i realiteten en utsettelse av den reelle finansieringen. Øke skattesatsene. Kutte i offentlige utgifter, enten gjennom reduserte velferdstjenester eller stønader. Pensjonsreformen er et eksempel på en reform som på lang … Les mer

Lovløse tilstander i Kvadraturen i Kristiansand

Demokratenes medlem av Eldrerådet i Kristiansand, Grete Cecilie Hansen, mener det er lovløse tilstander i Kvadraturen. Hun viser til at en mann nylig ble knivstukket i nærheten av store boligområder i posebyen nær kvartal 6.

«Usikkerheten for de mange tusenvis av lovlydige som bor i området må ta på alvor. Vi som bor i kvadraturen har stadig oftere opplevet økt utrygghet, vold og … Les mer

En skandale at energiministeren forsvarer høye strømpriser

Mens strømprisene for innbyggerne er de høyeste på nesten ti år, er det gode tider i kraftselskapene, skriver Nettavisen. Til tross for en nedbørsfattig sommer i fjor, gikk det ikke så verst med økonomien i kraftselskapene. Agder Energi, for eksempel, hadde et akkumulert driftsresultat på én milliard i tredje kvartal 2018.

Les mer

Lei av bompenger?

«Ettersom det synes å være null vilje på Stortinget til å gjøre slutt på nasjonalt landeveis-røveri – også kalt bompenger, – er Folkebevegelsen mot mer bompenger en naturlig konsekvens,» mener Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland.

«Politikere skal styre landet til beste for dem som bor der. Men når Norge er … Les mer