MDG-Lan kjører Jaguar når hun skal jobbe for å frata fattigfolk muligheten til å kjøre bil

Mange som bor i Oslo har barn, familie og venner bosatt utenfor Oslo. Det er naturlig at disse pleier omgang med venner og familie. Men for mennesker som er avhengig av bil og som ikke har gunstige firmabilordninger, eller økonomi til å gå til anskaffelse av de dyre elektriske biler, har Miljøpartiet De Grønne sørget for at det blir dyrere og omgås sine nærmeste. Det sier seg selv at økte bompenger rammer de med de laveste inntektene hardest. Således har … LES MER

Demokratene sier et rungende NEI til gigantiske vindturbiner i vårt landskap

 Det er flere grunner til at Demokratene er i mot vindturbiner, men kortversjonen er enkel: Ruvende og støyende vindturbiner har ingenting i det norske landskapet å gjøre.

Den nye generasjonen vindturbiner vil være inntil 250 meter høye. Til sammenlikning er Nidarosdomen 98 meter høy, mens Postgirobygget er 111 meter høy. I tilknytning til disse vindparkene bygges også infrastruktur og transportveier. I forbindelse med vindkraftutbygningen av Geitefjellet vindpark i Snillfjord bygget Fosen Vind en vei på 42 kilometer bare til ett … LES MER

Barnevernet sliter med troverdigheten

Kleppe«Regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet.  Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i … LES MER

Fattigdom må bekjempes

«Sosial trygghet er og blir en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og feil politiske prioriteringer svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden». Det mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

Norsk ungdom trenger en god start

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene er for en heving av BSU-taket. Vi mener det samtidig er viktig med andre tiltak .BSU-ordningen er en av flere momenter i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, der flere lærlingeplasser er helt avgjørende for å lykkes med en … LES MER

Røde veier vil gi røde tall i regnskapet

Jeg stiller til valg for Demokratene i Lillestrøm kommune ved dette valget. (Kommunen består av det som nå er Skedsmo, Fet og Sørum etter at politikerne gav blaffen i resultatet i folkeavstemningene i alle tre kommuner.)

Som fersk i dette spillet er det mye jeg ikke vet om lokalpolitikken her. Noe som imidlertid er et stort problem i mange kommuner er at politikerne sløser med skattebetalernes penger.

Her jeg bor skal man nå opprette gang- og sykkel-filer på gatene. Selv … LES MER

Er det verre å kalle Sumaya korrupt kakerlakk enn å utøve vold?

En 70 år gammel kvinne fra Bodø er i Bergen tingrett dømt til 24 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å kalle Sumaya Jirde Ali for en «korrupt kakerlakk».

I ærekrenkelsessaker det svært sjelden at det tas ut offentlig tiltale. Den krenkede må vanligvis selv ta rettslige skritt for å forfølge slike forbrytelser. Men i denne saken der en kjent samfunnsdebattant har blitt utsatt for en krenkende karakterestikk som imidlertid har et vagt meningsinnehold.

Kari Angelique … LES MER

Alle kreftpasienter må få medisinen som virker

Denne sommeren og høsten har jeg dessverre fått høre en enda en rystende historie om manglende behandling og nei til  kreftmedisin som virker. Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å opprettholde og videreutvikle og styrke norske sykehus  «Norge rundt» med økt faglig kompetanse og en bedre kreftomsorg. Skriver Ordførerkandidat for Demokratene i Nye Kristiansand, Vidar Kleppe og fortsetter … LES MER

Jan Simonsen til minne

Jan Simonsen døde , 12 august 2019. Det er vemodig; han vil bli savnet.

Jan har vært en god venn i mange år. Han var munter og vennesæl, og hadde alltid interessante ting å samtale om.

Han var våken og velinformert, og helt til det siste fortsatte han å skrive artikler. … LES MER

Gjør deg klar til debattmøte på Brokelandsheia 31.august

Demokratene - Vidar KleppeGjør deg klar til debatt på Brokelandsheia 31.august, oppfordrer lokalavisen igjerstad.no. Det kan den gjerne gjøre med flott bilde av Demokratenes toppkandidat i Agder, Vidar Kleppe, øverst i artikkelen, og vektlegging på at han kommer på debattmøtet. «I forbindelse med årets fylkestingsvalg vil de politiske toppkandidatene samles under Brokelandsheiadagene. En av debattantene vil bli det nye fylkets … LES MER

Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?

I følge Motor.no planlegger myndighetene å bygge en ny bro over Glomma i Fetsund. Prosjektet skal koste 2,5 milliarder kroner, og drøyt halvparten av dette skal betales inn ved hjelp av bompenger.

Alle Norges bommer drar inn ca. 10 milliarder kroner pr. år. Å fjerne bommene vil derfor kreve statlige bevilgninger på ca. 10 milliarder kroner pr. år. Det tilsvarer under en prosent av statens inntekter, og det er det selvsagt fult mulig å dekke inn hvis stortingsflertallet vil. … LES MER

Vindturbiner er ødeleggende

«De siste årene har debatten om klimaendringer lagt som en tåke over alle miljødebatt, og skjult en viktig diskusjon om de enorme ødeleggelsene som vindturbinparkene vil utgjøre for norsk natur. Det er ikke noe poeng i å ødelegge naturen nå for å hindre at den samme naturen blir ødelagt grunnet klimaendringer i fremtiden,» skriver sentralstyremedlem i Demokratene Grete Hansen. Slik begrunner hun det:

LES MER

Nei til tvangssammenslåing av kommuner

«Demokratene vil motsette seg sammenslåing av kommuner der folket motsetter seg dette,». Det slås fast av Børre Norland som er listekandidat forpartiet i Agder.

«Vi mener at ved folkeavstemning vil kommuneledelsen få en god tilbakemelding på hvordan folket vil ha sin kommunestruktur og at dette skal være førende for kommuneledelsen, og at kommuner godt kan samarbeide på tvers av kommune grenser uten å slå seg sammen. Vi har sett at kommunens nærhet til folket blir svakere og svakere jo større … LES MER

Demokratene vil innføre NAV-ombud i Agder

«Vi blir flere som dessverre er nødt til å få hjelp og støtte til forskjellige tiltak i arbeids, helse, alder og HC saker. Under dagens regjering ser vi en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket med det resultat at de som har behov for NAV ytelser ikke får den hjelp de trenger,» konstaterer listekandidat for Demokratene i Agder Børre Norland.

«Demokratene mener at nettopp de som er i en sårbar situasjon er de som ikke skulle bli møtt … LES MER

Alle eldre har krav på et verdig liv

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene vil gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass. Demokratene vil styrke rettsikkerheten for eldre overfor kommunene ved en verdighetsgaranti som ikke er realiseringsavhengig i forhold til den enkelte kommunes økonomi,» lover Vidar Kleppe, Demokratenes ordførerkandidat i Kristiansand.

«Det er derfor nødvendig med … LES MER

Distriktene må styrkes med flere statlige arbeidsplasser

Demokratene - Vidar Kleppe«Distriktene må styrkes med flere statlige arbeidsplasser.» Det mener Demokratenes politiske nestleder og fylkestingsmedlem i Vest Agder, Vidar Kleppe. «Demokratene er for desentralisering av statlige arbeidsplasser. For å hindre den sterke sentraliseringen går Demokratene inn for at statlige kontorer og institusjoner i størst mulig grad flyttes til distriktene. Dette skaper arbeidsplasser i distriktene samtidig som driftsutgifter og … LES MER

Skolene i Agder

Med dagens styring av skole og undervisning sektor har vi vært vitne til at flere og flere skoler legges ned eller slåes sammen. «Dette er en utvikling Demokratene er sterkt imot og vi ønsker en spredt undervisning rundt om i distriktene der folk bor slik at skolevei og lokal tilhørighet blir ivaretatt på en beste måte,» sier Børre Norland, som er listekandidat for Demokratene i Agder. «Vi mener at barna skal ha kortest mulige og en tryggest mulige skoleveier, et … LES MER

Bruun-Gundersen mener ofre er gjerningsmenn

Da Carl I. Hagen på 70-og 80-tallet ble bombardert på sine utendørsmøter med råtne egg og sågar farlige steiner, av blant annet

ungdommer fra Blitz-miljøet, var det hans skyld. Det var FrP-lederen som burde betalt for politiet som forhindret at han risikerte å bli alvorlig skadet, eller måtte avbryte møtet. Kanskje burde han som «gjerningsmann og ansvarlig» betalt voldsoffererstatning til steinkasterene?

En slik logikk er konsekvensen av stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersens håpløse angrep på organisasjonen Stopp Islamiseringen Av Norge på Facebook, … LES MER

Børre Norland går ut mot bygging av nye vindturbinparker

Demokratene er mot rasering av norsk natur med utbygging av vindmølle parker. «Vi har en gedigen natur som nordmenn og turister kommer langveisfra for å nyte og vi vil ikke tillate voldtekt av landskap og fugleliv for at noen skal tjene penger,» forklarer Børre Norland, som står på listen til Demokratene i Agder.

«Vi tjener mer på å beholde Norge som det er og heller oppdatere vannkraften slik at effekten av eldre utbygging maksimaliseres. Når vi nå har data på … LES MER

Vindmøllene gir dyrere strøm for forbrukerne

I Demokratenes nye program heter det: «En større utredning fra Norges Miljøvernforbund dokumenterer at vindturbiner er ødeleggende for vår siste villmark – kysten. De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, genererer helseproblemer, truer norsk reiselivsnæring, fører til utslipp av klimagasser og representerer dårlig samfunnsøkonomi Demokratenes vil av disse grunnene sette seg sterkt imot utbygging av nye vindturbinparker.»

Et lite påaktet poeng vedrørende vindmøllene er det som kalles «grønne sertifikater». På Wikipedia står det: «Grønne … LES MER

Hjerterått at ikke kreftpasienter får medisinen som virker

Demokratene - Vidar Kleppe«Denne sommeren har jeg dessverre fått høre enda en rystende historie om manglende behandling og nei til kreftmedisin som virker», skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å … LES MER

Et sterkt nærpoliti vil redusere kriminaliteten

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene vil bekjempe og forebygge all kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere skal straffes. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Tryggheten i samfunnet skal og må være et offentlig ansvar,» skriver Demokratenes førstekandidat til fylkestingsvalget i Agder og politiske nestleder Vidar Kleppe. Han legger til:

«Kriminalpolitikken … LES MER

Demokratene kan ikke godta at Norge selges bit for bit

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene vil videreutvikle Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av Norges innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv», mener Demokratene … LES MER

Demokratene i Sandefjord vil kjempe for bygde – og småskolene

«Demokratene i Sandefjord vil kjempe for bygde – og småskolene i Sandefjord. Vi er opptatt av barnas ve og vel i skolehverdagen. Det er lite eller ingenting som tilsier at de som allerede sliter med skolevegring og vanskelig skolehverdag vil få det bedre i store miljøer,» mener leder for Demokratene i Sandefjord, Bjørn Skagen.

«I tillegg vil det skape større press på lærerne. Vi vil ha en trygg hverdag for store og små. Alle har rett til å bli sett … LES MER

Demokratene vil styrke tryggheten for alle eldre i Nye Kristiansand

«Etter flere spørsmål fra velgerne i det nye tvangssammenslåtte K3 Søgne, Songdalen og Kristiansand vil Demokratene gi følgende klare svar,» sier partiets medlem av Eldrerådet i kommunen, Grete Hansen og partiets ordførerkandidat Vidar Kleppe:

«Selvsagt skal alle få trygghetsalarm uavhengig av økonomi. Alt dette og mer til fortjener nasjonens eldre heders kvinner og Demokratene vil derfor ha skreddersøm i eldreomsorgen. Demokratene i Kristiansand … LES MER