Norsk ungdom trenger en god start

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene er for en heving av BSU-taket. Vi mener det samtidig er viktig med andre tiltak .BSU-ordningen er en av flere momenter i en helhetlig politikk rettet mot unges økonomi. Vi ønsker en politikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling, sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, der flere lærlingeplasser er helt avgjørende for å lykkes med en … Les mer

Røde veier vil gi røde tall i regnskapet

Jeg stiller til valg for Demokratene i Lillestrøm kommune ved dette valget. (Kommunen består av det som nå er Skedsmo, Fet og Sørum etter at politikerne gav blaffen i resultatet i folkeavstemningene i alle tre kommuner.)

Som fersk i dette spillet er det mye jeg ikke vet om lokalpolitikken her. Noe som imidlertid er et stort problem i mange kommuner er at politikerne sløser med skattebetalernes penger.

Her jeg bor skal man nå opprette gang- og sykkel-filer på gatene. Selv … Les mer

Er det verre å kalle Sumaya korrupt kakerlakk enn å utøve vold?

En 70 år gammel kvinne fra Bodø er i Bergen tingrett dømt til 24 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å kalle Sumaya Jirde Ali for en «korrupt kakerlakk».

I ærekrenkelsessaker det svært sjelden at det tas ut offentlig tiltale. Den krenkede må vanligvis selv ta rettslige skritt for å forfølge slike forbrytelser. Men i denne saken der en kjent samfunnsdebattant har blitt utsatt for en krenkende karakterestikk som imidlertid har et vagt meningsinnehold.

Kari Angelique … Les mer

Alle kreftpasienter må få medisinen som virker

Denne sommeren og høsten har jeg dessverre fått høre en enda en rystende historie om manglende behandling og nei til  kreftmedisin som virker. Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å opprettholde og videreutvikle og styrke norske sykehus  «Norge rundt» med økt faglig kompetanse og en bedre kreftomsorg. Skriver Ordførerkandidat for Demokratene i Nye Kristiansand, Vidar Kleppe og fortsetter … Les mer