Hvorfor el-biler til Norge?

 «Tyskland og Japan er de land som selger desidert mest el-biler i Norge. Man kan spørre seg selv: Hvorfor nettopp i Norge? Det kan være flere svar på dette. Et av dem kan være: Pga. klima- og miljø-politikerne som klart å frembringe «grønn vind» over Norge, er en av konsekvensene – vel å merke … Les mer

Meningsløst at Norge sløser med milliarder i utlandet

Demokratenes nåværende fylkestingsrepresentant i Vest Agder, bystyremedlem i Kristiansand og politiske nestleder i Demokratene, Vidar Kleppe, mener at Norge sløser med penger i utlandet, mens minstepensjonister og uføretrygdede synker akterut her hjemme. Det mener han er uakseptabelt og meningsløst.

«Milliarder av kroner har de siste årene blitt benyttet til oppkjøp av store fasjonable eiendommer i … Les mer

Norske seniorer må ikke glemmes

«Demokratene har den største respekten for den eldre generasjon som har vært med å bygge Norge. Vi mener bestemt at seniorene besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet,» slår Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe fast.

«Seniorene er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen. Friske eldre med arbeidslyst og arbeidsevne skal ikke tvinges til pensjonering … Les mer

Nei til høye skatter og avgifter

«Økte avgifter, egenandeler, bompenger, eiendomsskatt og gebyrer rammer folk som har minst hardest. Dette er en form for skattlegging som bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene mellom fattige og rike. Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes alle disse ekstra kostnadene helt uten hensyn til betalingsevne,» fastslår Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Derfor vil Demokratene jobbe for et enklere og mer … Les mer

Barnevernet sliter og mangler tillit

Statens helsetilsyn sin rapport om barnevernet fra januar 2019 har totalt gjennomgått 106 barnevernssaker fra 60 kommuner over hele landet som viser- stryk.

«Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet. Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det … Les mer

Derfor stemte Vidar Kleppe mot EØS-avtalen i 1992

EØS-avtalen gir EU-landenes borgere og bedrifter samme tilgang og rettigheter til det norske markedet som nordmenn og bedrifter har her i landet, med andre ord like vilkår. Dette omfatter rett til å ta arbeid, studere og bo i Norge, handel med varer, investeringer, bank og forsikring – og ikke minst kjøp og salg … Les mer