Norsk ungdom fortjener en bedre studiefinansieringen

«Demokratene er opptatt av at alle skal få en studiestøtte de kan leve av, og som samtidig gir mulighet til å fullføre studiet på normert tid og med gode resultater. Summen av lån og stipend bør gi studentene tilstrekkelig kjøpekraft slik at de kan studere på heltid. Vi ser det som problematisk at summen av … Les mer

Eldre fortjener mer respekt og større verdighet

«Den som lever lenge nok, vil ikke unngå følgende problemstilling: Når helsen, førligheten, og hukommelsen begynner å svikte for alvor, hva er da alternativet til å fortsette å bo hjemme – eldresenter eller sykehjem? Uansett: Ektepar og samboere må ha full rett til å få bo sammen under verdige forhold uansett hvor de … Les mer

Norske hjem skal ikke være et skatteobjekt

«Demokratene er sterke motstandere av enhver avgift som kan svekke hjemmet til det norske folk. En trygg boligsituasjon er viktig for familien. Demokratene vil derfor sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig. For å gjøre det lettere å kjøpe eller arve bolig, må dokumentavgiften avvikles – og arveavgiften må ikke gjeninnføres … Les mer

Demensomsorgen i Norge må bli bedre

«Fire av fem sykehjemspasienter har demens. Derfor må sykehjemmene i større grad være et hjem der personer med demens lettere kan ta fram gamle minner, og få gode dager sammen med fagfolk, pårørende og frivillige. Demokratene vil jobbe for tidligere diagnostisering av demens, og mer systematisert informasjon til pasient og pårørende,» skriver Demokratenes … Les mer

Setter FrP på plass

«Hei. Jeg ser at FRP er bekymret og vil ha en øvre grense for trygd. Hva er det FRP er bekymret for,» spør Børre Norland fra Marnardal, som er styremedlem i Demokratene i Vest Agder i en kommentar i forbindelse med FrPs landsmøte. «Er de bekymret for at trygdede skal få utbetalt så mye trygd at de skal klare å betale de utgiftene de har (mange er pålagte utgifter/med avgifter) som kommer tilbake til myndighetene,» spør han, og fortetter:

«Trygd … Les mer

INNKALLING TIL LANDSMØTE FOR DEMOKRATENE KRISTIANSAND LØRDAG 25 MAI MED MØTESTART KL.10:00

Sentralstyret besluttet 3. mai å flytte landsmøtet fra Trøndelag til Kristiansand. Landsmøtet holdes på Scandic Hotell ved Sørlansparken. Møtet begynner kl. 10 00.

De som ønsker å delta på landsmøtet, kan kontakte fylkesleder eller kontaktpersonen i fylket. De som bor i fylker uten aktive fylkeslag, bes om å melde sin interesse ved å sende e-post til: snurre.sprett@hotmail.de. Fristen for påmelding er 13. mai.

Sakspapirer og ytterligere informasjon om landsmøtet vil bli sendt ut til de som melder sin interesse.

Saksliste for … Les mer