Skolene i Agder

Med dagens styring av skole og undervisning sektor har vi vært vitne til at flere og flere skoler legges ned eller slåes sammen. «Dette er en utvikling Demokratene er sterkt imot og vi ønsker en spredt undervisning rundt om i distriktene der folk bor slik at skolevei og lokal tilhørighet blir ivaretatt på en beste måte,» sier Børre Norland, som er listekandidat for Demokratene i Agder. «Vi mener at barna skal ha kortest mulige og en tryggest mulige skoleveier, et … Les mer

Bruun-Gundersen mener ofre er gjerningsmenn

Da Carl I. Hagen på 70-og 80-tallet ble bombardert på sine utendørsmøter med råtne egg og sågar farlige steiner, av blant annet

ungdommer fra Blitz-miljøet, var det hans skyld. Det var FrP-lederen som burde betalt for politiet som forhindret at han risikerte å bli alvorlig skadet, eller måtte avbryte møtet. Kanskje burde han som «gjerningsmann og ansvarlig» betalt voldsoffererstatning til steinkasterene?

En slik logikk er konsekvensen av stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersens håpløse angrep på organisasjonen Stopp Islamiseringen Av Norge på Facebook, … Les mer

Børre Norland går ut mot bygging av nye vindturbinparker

Demokratene er mot rasering av norsk natur med utbygging av vindmølle parker. «Vi har en gedigen natur som nordmenn og turister kommer langveisfra for å nyte og vi vil ikke tillate voldtekt av landskap og fugleliv for at noen skal tjene penger,» forklarer Børre Norland, som står på listen til Demokratene i Agder.

«Vi tjener mer på å beholde Norge som det er og heller oppdatere vannkraften slik at effekten av eldre utbygging maksimaliseres. Når vi nå har data på … Les mer

Vindmøllene gir dyrere strøm for forbrukerne

I Demokratenes nye program heter det: «En større utredning fra Norges Miljøvernforbund dokumenterer at vindturbiner er ødeleggende for vår siste villmark – kysten. De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, genererer helseproblemer, truer norsk reiselivsnæring, fører til utslipp av klimagasser og representerer dårlig samfunnsøkonomi Demokratenes vil av disse grunnene sette seg sterkt imot utbygging av nye vindturbinparker.»

Et lite påaktet poeng vedrørende vindmøllene er det som kalles «grønne sertifikater». På Wikipedia står det: «Grønne … Les mer

Hjerterått at ikke kreftpasienter får medisinen som virker

Demokratene - Vidar Kleppe«Denne sommeren har jeg dessverre fått høre enda en rystende historie om manglende behandling og nei til kreftmedisin som virker», skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Demokratene mener bestemt at er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd, å bygge ned helsetilbudet i by og bygd. Norge har råd til å … Les mer

Et sterkt nærpoliti vil redusere kriminaliteten

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene vil bekjempe og forebygge all kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere skal straffes. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Tryggheten i samfunnet skal og må være et offentlig ansvar,» skriver Demokratenes førstekandidat til fylkestingsvalget i Agder og politiske nestleder Vidar Kleppe. Han legger til:

«Kriminalpolitikken … Les mer