Sterk medlemsvekst i Demokratene

Demokratene i Norge har den siste tiden reetablert og startet opp nye fylkeslag i Hedemark og Nord Trøndelag, fremgår det av partiets årsberetning som ble fremlagt for landsmøtet som ble avholdt lørdag. Det eksisterer i tillegg fungerende fylkeslag i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Vest Agder, Aust Agder, Rogaland, Hordaland … Les mer

Makvan Kasheikal valgt som leder

Stor antall medlemmer fra hele landet var lørdag samlet til landsmøte i Demokratene i Norge på Ernst Hotell i Kristiansand. Der ble Makvan Kasheikal valgt som leder, og Vidar Kleppe valgt som politisk nestleder. I ledertrioen fikk de med seg Per Christian Stensvåg som organisatorisk nestleder.

Det ble et rolig landsmøte der det ble vedtatt nye vedtekter, og et nytt partiprogram fremfor det … Les mer

Uførereformen gjør mange mennesker sykere

«I den offentlige debatten kan man ofte få inntrykk av at uføretrygd er noe man kan velge selv, og at uføre er late mennesker uten arbeidsmoral. Dette er etter min mening feil! Det hevdes videre at man har altfor gode velferdsordninger i dette landet som bidrar til at uføre «velger» trygd fremfor jobb. Men folk har ikke valgt å bli syke, og ingen må … Les mer

Samfunnets enorme kostnader ved asyl/flyktninger

Samfunnet her enorme kostnader ved asyl/innvandring. Mannen i gata har ikke kunnskap om dette. Naiviteten og sløvheten er grenseløs.  Et nyttig verktøy i debatten er stortings prop. IS Tillegg 1, som regjeringen kom med i fjor høst. Medlem av Demokratene i Hordaland, Jan-Ove Fromreide har sett på tallene g trekker frem følgende:

1:  På side 32 står følgende: Anslåtte kostnader per person per år under … Les mer

Vi må velge mellom lav arbeidsledighet og arbeidsinnvandring

Det er totalt er 88.200 personer helt arbeidsledige i Norge, viser ferske tall fra NAV. Det er 3,2 prosent av arbeidsstyrken, meldte NRK nylig. Det tyder på at arbeidsinnvandringen til Norge har hatt liten eller ingen negativ betydning for arbeidsledigheten til nordmenn. «Men er det slik», spør Demokratenes leder Makvan Kasheikal. Statistisk Sentralbyrås tall er nemlig helt annerledes og ligger på i underkant … Les mer

Hørte ikke på Kleppe, nå blør husstandene i Kristiansand

Befolkningen i Kristiansand må betale nærmere 4000 kroner i årlig renovasjonsgebyr. Det er det dobbelt av Trondheim. Bare i Tromsø og Oslo er renovasjonen dyrere. Årsak: Avfallshåndteringsanlegget Returkraft inngikk en avtale med Nordea om å binde renten. Demokratenes bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe, advarte, men ble ikke hørt. Han mener alt kunne vært annerledes hvis andre politikere hadde hørt på hans advarsler. Men … Les mer