Dublinavtalen fungerer ikke

Dublinavtalen en EU-avtale som fastsetter at en asylsøker skal søke om asyl i det første dublinlandet asylsøkeren kommer til, og asylsøknaden skal normalt behandles i dette landet. Asylsøkere som tar seg til et annet dublin-land, skal sendes til bake til det dublin-

landet vedkommende tok seg inn i først. I tillegg til EU-landene omfatter avtalen Norge, Sveits og Island. (Det at Norge til tross for folkets nei til EU i 94 slutter seg til en rekke EU-avtaler er nok et … Les mer

Kommunepolitikere bedre enn rikspolitikere

«Når man ser hvordan myndighetene jobber bak vår rygg med å snu opp ned på hele samfunnet kan man bli nokså skremt.  Det skjer uten at man får den minste informasjon verken gjennom kommunens pålagte informasjonsplikt til sine innbyggere eller gjennom media,» skriver førstekandidaten fr Demokratene i Nordland ved høstens stortingsvalg, Amund Garfors, … Les mer

Skammelig Israel-sjikane fra LO


«I Saudi Arabia får småtyver hendene kuttet av. I Iran henges opposisjonelle  fra galger. I Nord Korea blir familiene til avhoppere sultet i hjel i konsentrasjonsleirer. I Kina undertrykkes tibetanerne. I Tyrkia arresteres journalister, og landet okkuperer halve Kypros. Men disse og mange andre brutale lands undertrykkelser og menneskerettighetsbrudd bryr ikke … Les mer

Bergen: Hjemmehjelpen slutter å levere varm mat

Eldre og fysisk svake mennesker i Bergen, som har behov for hjemmehjelp, får i dag levert varm mat medbrakt av hjemmehjelperen. Men nå er det slutt. I et brev til de som i dag har tatt imot dette tilbudet, sendt fra byrådsavdelingen for helse og omsorg, blir det opplyst at ordningen med levering av varm mat opphører fra og med 1.juni. «Det byrådet … Les mer

Nei til EU-krav om åpne grenser

EUs innvandringskommisær Dimitris Avramopoulos sier at Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike, har fått siste forlengelse til å ha egne grensekontroller. Han anbefaler at vi legger ned grensekontrollen i løpet av de kommende 6 månedene. Det er nå opp til EUs ministerråd å ta stilling til anbefalingen. «Slik går det når … Les mer

Bør få «dyrepoliti» i hele landet

Demokratene i Norge mener at alle dyr skal ha et godt liv, uavhengig av om de er i den frie natur eller om de tjener sin plikt som kosedyr eller bruksdyr. Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre mener at Demokratene i Norge har en veldig god politikk på … Les mer