Nyetableringer og skattelegging

«Jeg har hatt gleden av å ha et par patenter, og startet opp et eget selskap som forsket i utviklingen av konseptene. Vi hadde vanskelige kår for å skaffe investorer i dette og ble en kasteball mellom systemet i Innovasjon Norge og private aktører,» forteller … Les mer

«Husmannskontrakten» EØS-avtalen

Sentralt i EØS står prinsippet om «de fire friheter», det vil si at det som hovedregel skal være fritt varebytte over landegrensene, fri bevegelighet for arbeidstakere, fri adgang for borgere i ett land til å yte tjenester i et annet, og fri bevegelse av kapital. Samarbeidet omfatter også miljø, forskning og utdanning, kultur og sosiale spørsmål. Jan-Ove Fromreide i Demokratene i Hordaland mener … Les mer

Ja til norsk arbeidsplasser og norsk kvalitet

«Privatisering er i seg selv ikke noe negativt. Det kan medføre at det blir bedre tjenester og mer tilbud på et område, og dermed mer valgmulighet. Konkurranse fører nesten alltid til at tjenesteyterne/bedriftene skjerper seg og gjør det beste for å redusere priser og bedre kvaliteten på tilbudene.» Det mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal og partiets nestleder Vidar Kleppe.  De forutsetter at de … Les mer

Slik vil Demokratene i Norge fjerne bommene

Det å fjerne bommene langs norske veier er et av de aller viktigste valgløftene til Demokratene I
Norge. Det er ingen tvil om at vi vil ha vekk bommene, men mange lurer på hvordan vi skal få
dette til? Bommene går til å finansiere veiutbygging. Og hvis bommene fjernes må inntektstapet
kompenseres på et eller annet vis.

Hva koster det?

I følge dette oppslaget i Dagbladet fra november 2016 ligger det an til at norske bilister … Les mer

Kunne spart 170 millioner hadde de lyttet til Vidar Kleppe

I 2008 vedtok styret i avfallshåndteringsselskapet Returkraft å binde renten for store deler av et lån på 1,43 milliarder kroner. Nå viser det seg at rentebindingen har kostet selskap og renovasjonsabonnenter svindyrt. Returkrafts årlige rentekostnader har siden 2011 pendlet mellom 63 og 56 millioner, skriver Agderposten, som også skrev om saken i 2014.

Da ble den tatt opp i kontrollutvalget i Kristiansand og … Les mer

Derfor tror Kristian Kahrs på Demokratene i Sør-Trøndelag

«Da er det offisielt. Etter at Demokratene i Sør-Trøndelag hadde sitt års- og nominasjonsmøte er jeg Demokratenes førstekandidat til Stortingsvalget i september. Sammen med partiet gleder jeg meg til å sette dagsorden frem mot valget, skriver Kristian Kahrs, og fortsetter:

«Jeg må innrømme at jeg virkelig begynner å få godfølelsen, og jeg gleder meg til å vise velgerne at vi er et bedre og … Les mer