Sunn patriotisme

En moderne demokratisk nasjon behøver patrioter som vet at en levende nasjon tilhører dem som har skapt den og de som effektivt deltar i å utvikle den. Demokratene er et sosialkonservativt parti, og det kommer frem at vi også har nasjonalistiske trekk. Vi definerer nasjonalitet i termer av kultur, språk, identitet, lojalitet, og ikke i form av historisk tilhørlighet eller genetisk gruppetilhørighet. Vår nasjonalisme er pragmatisk og tilpasset den virkelighet som vi lever i.
Ved å fremme ideen om at alle kulturer er like gode, og at det enkelte land har en forpliktelse til å åpne sine grenser for verden, har vi på katastrofalt vis oversett intellektuell tenkning. Et samfunn henger ikke sammen av seg selv. En kan ikke ta troen på egne verdier fra befolkningen og pakke inn enhver kritikk mot utviklingen i moraliserende henvisninger til menneskesynet.
Det er bare trygge og fornøyde borgere som finner gode løsninger. Et åpent samfunn, med en god, intelligent dialog oss i mellom, fremmer de beste løsningene for fremtiden.

Vi skal frykte demokratiet fordi det kan redusere det politiske lederskap til populistiske appelleringer til særinteresser. Men vi skal samtidig elske det fordi det tvinger oss til å forvente, og arbeide for et samfunn av opplyste borgere, og fordi det oppfordrer oss til å kombinere helhetlig politisk lederskap med ærlig dialog med folket. – Edmund Burke, politisk tenker (1729 – 1797).

Comments are closed